Відкрити меню

Позовні вимоги

Позовні вимоги

Будь-який позов має чітко виражену ціль, яка втілюється у формі позовних вимог, що їх викладає позивач у позовній заяві. Різноманіття цих вимог велике і залежить від сфери порушених прав, особливостей конкретної справи, суб’єктного складу спору та інших обставин.

Дуже важливо правильно та у повному обсязі сформулювати свої позовні вимоги до подачі позову до суду, адже після подання заяви, зміна позовних вимог є питанням складним. У господарському, цивільному та адміністративному провадженні, вона вимагає дотримання певної процедури, та має свої особливості.

Звичайно, бувають випадки, коли з об’єктивних причин при подачі позову особа не могла знати обставин, що впливають на перелік чи об’єм позовних вимог. Яким же чином змінити позовні вимоги в такій ситуації?

 

Уточнення позовних вимог

Уточнення позовних вимог може провадитися у різних видах судових проваджень: адміністративному, господарському та цивільному. Кожен з них має свої відмінності, тому доцільно розглянути кожен з них окремо.

Треба приділити увагу таким поняттям, як предмет та підстава позову.

Предмет позову – це матеріальний зміст позовних вимог. Він проявляється в матеріально-правовій заінтересованості позивача. Іншими словами, це те матеріальне благо, яке позивач бажає отримати.

Підстава позову – це ті обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, і які обґрунтовуються поданими при подачі заяви чи у судовому процесі доказами.

Уточнення позовних вимог в цивільному процесі

Цікаво, що у діючому зараз ЦПК України відсутня можливість доповнення позовної заяви. Хоча водночас з цим, подібна можливість зазначена для апеляційної та касаційної скарг (ст. 300  та 330 ЦПК).

Також, в кодексі не встановлюється поняття – уточнення позовних вимог. Але у той же час, на практиці, позивачі подають як доповнення, так і уточнення до своїх позовних вимог. І навіть враховуючи відсутність відповідних правових норм, суди їх приймають.

Така ситуація сама по собі є правовою колізією. З одного боку, суддя має право відмовитись прийняти таке уточнення, а представники відповідача вимагати їх не розглядати. З іншого боку, виходом з складної ситуації є ст. 31 ЦПК, яка встановлює право на подачу заяви про зміну предмету або підстави позову, а також зменшення або збільшення розміру позовних вимог.

При цьому, повна зміна підстави і предмету позову є недопустимою. Адже виходячи з роз’яснень Верховного Суду України, повна зміна підстави й предмету позову, підчас судового процесу, фактично  робить їх новими позовними вимогами, а такі позовні вимоги оформлюються в письмовій заяві згідно ЦПК, та призводять до одночасної відмови від раніше заявлених вимог.

На практиці ведення цивільних справ, доволі часто, зміна підстав або предмету позову використовується позивачем, як тактичний хід у судовому процесі. Цей хід дозволяє виявити аргументацію та доказову базу, на яку спирається відповідач. А знаючи її, хороший юрист може використати ці данні для обґрунтування вимог позивача, заявивши ті вимоги, які будуть найбільш незручні для сторони відповідача.

Уточнення позовних вимог в господарському процесі

У питанні розгляду господарських позовів, для уточнення позовних вимог, важливо спиратися на статтю 22 ГПК України. В ній окрім іншого, встановлюється, що позивач має право на подання заяв про заявленя «додаткових» позовних вимог, а також «доповнення» чи «уточнення» існуючих позовних вимог.

Господарський суд розглядає зазначені вище заяви і виходячи з її змісту, обставин справи, що розглядається, та змісту раніше поданої позовної заяви, може розцінити її як:

 • зменшення чи збільшення розміру даних вимог;
 • подання ще одного позову;
 • зміну підстав, або предмету позову;
 • об’єднання позовних вимог.

Для позивача важливо у будь-якому з зазначених випадків, уважно дотримуватися встановлених правил для відповідної процесуальної дії. Адже їх недотримання, може тягнути передбаченні ГПК процесуальні наслідки.

Підкреслимо, зміна розміру вимог має носити лише майновий характер. В тих випадках, коли позивач, скажімо, вимагає збільшити розмір немайнових вимог – то це по факту, вже є предметом подання іншого позову.

Зміну предмета або підстави позову можна здійснити до початку розгляду господарським судом по суті справи. Слід зауважити, що мова йде виключно про суд першої інстанції. Заява стосовно підстав або предмету подається відповідно вимог ст. 54 та 57 ГПК. В іншому випадку, вона буде повернута згідно ст. 63 ГПК.

Не допустимими є одночасна зміна предмета та підстав позову. Цікаво, що доповнення позову новими обставинами, за умови, що у ньому зберігаються і первісні обставини, не вважаються зміною підстав позову, рівно як і зміна посилання на норми процесуального чи матеріального права.

Уточнення позовних вимог в адміністративному процесі

У питанні розгляду адміністративних позовів необхідно спиратися на ст. 51 та 137 КАС України. У ст. 51 сказано, що позивач має право, до моменту закінчення судового розгляду, в будь-який час змінити розмір своїх позовних вимог. Також,  він має право, до початку судового розгляду по суті справи, на зміну підстави або предмету позову, про що має подати письмову заяву.

Ст. 137 вказує, що позивач на протязі усього часу, що триває судовий процес, може як зменшити так і збільшити розмір своїх вимог. Для цього він має подати письмову заяву до суду.

Треба зауважити, що виходячи з конкретного змісту позовних вимог, будуть наставати відповідні правові наслідки.

Зміна підстав позову може проходити:

 • коли стається заміна одних правових або фактичних підстав позову на інші;
 • коли існуючі правові чи фактичні підстави доповнені новими;
 • коли деякі із вказаних в позові підстав вилучаються.

Зміна предмету позову проходить:

 • коли одні позовні вимоги заміняються іншими;
 • коли до існуючих вимог додаються нові;
 • коли якісь із заявлених вимог вилучаються;
 • коли дані вимоги пред’являються іншому відповідачу, якщо вони знаходяться в межах спірних правовідносин.

Також треба зауважити, що зміна розміру даних вимог допускається лише у тих випадках, коли такі вимоги виражені у визначеному грошовому еквіваленті. При цьому треба пам’ятати, що доповнення даних вимог новими, провадиться через зміну предмету позову. Не допускається для цього використовувати збільшення розміру своїх вимог.

Зразок заяви про уточнення позовних вимог

Нижче наведений загальний зразок заяви про уточнення, зменшення чи збільшення позовних вимог. Такі заяви достатньо типові, тому їх структура фактично не відрізняється. Будьте уважні при складанні таких документів, щоб не сплутати нормативні акти з різних сфер права, та норми на які треба спиратися при поданні даних заяв до суду.

Заява про уточнення позовних вимог

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку