Відкрити меню

Зразки заяв про надання відпустки

Зразки заяв на відпустку

Стаття 45 Конституції України гарантує право на оплачувану щорічну відпустку. Всі питання, пов’язані з відпусткою регламентуються КЗпП України, Законом № 504 та іншими законодавчими актами.

Заява пишеться від руки, або на друкованому бланку на аркуші формату А4. Будь-який документ має містити такі реквізити як:

  • Шапка документу – посада співробітника, назва фірми, ПІБ керівника та ПІБ працівника;
  • Заголовок;
  • Текст заяви – містить запит на відпустку, тривалість та причини для її надання;
  • Дата написання та підпис заявника.

 

Зразок заяви на оплачувану щорічну відпустку

Основна щорічна відпустка оплачується наймачем і дається співробітникам на термін не менше 24 календарних днів за відпрацьований календарний рік. В окремих випадках законодавство дозволяє надати працівникам оплачувану відпустку тривалістю більше 24 днів. Така заява пишеться наступним чином:

Генеральному директору
(ПІБ, назва компанії)
Від: (ПІБ, посада)
(посада та прізвище в родовому відмінку)

ЗАЯВА

Прошу надати мені щорічну оплачувану відпустку строком 14 днів з ____ по ____ року.

Дата написання Підпис/ПІБ заявника

 

Відпустка з подальшим звільненням

У ст. 3 Закону № 504 описується право працівника на використання відпустки у разі звільнення. Йдучи з фірми, працівник може за письмовою заявою, взяти для відпочинку нереалізовані відпускні дні (не стосується випадків звільнення через порушення трудової дисципліни) або отримати грошову вартість відпусток (ст. 24 Закону № 504), які він не використав.

В такому випадку, останній день відпустки вважається останнім робочим днем. Якщо співробітник йде через закінчення строку дії трудового договору, і при цьому час відпустки виходить за період дії цього договору, співробітнику також дається право на відпочинок, а останній робочий і відпускний дні також збігаються.

Генеральному директору
(ПІБ, назва компанії)
Від: (ПІБ, посада)
(посада та прізвище в родовому відмінку)

ЗАЯВА

Прошу надати мені щорічну оплачувану відпустку з ____ по ____ року з подальшим звільненням (за власним бажанням).

Дата написання Підпис/ПІБ заявника

 

Заява на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами

Законодавством України передбачена можливість надання відпусток жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустки надаються співробітницям за їх заявою, а їх тривалість може відрізнятися:

  • 126 календарних днів, з яких 70 календарних днів до пологів, та 56 після пологів (70 якщо вагітність багатоплідна або було ускладнення пологів).
  • 180 календарних днів, якщо лікарняний лист виданий з 27-го тижня вагітності (майбутня матуся належить до категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС), з яких 90 днів до пологів, та 90 опісля.

Відпустка за вагітністю та пологами надається співробітниці повністю, при цьому не враховується кількість відпускних днів, якими жінка користувалася до народження дитини. Заява на відпустку в даному випадку виглядає так:

Генеральному директору
(ПІБ, назва компанії)
Від: (ПІБ, посада)
(посада та прізвище в родовому відмінку)

ЗАЯВА

Прошу надати мeні відпустку у зв’язкy з вагітністю тa пологами з ____ по ____ року тривалістю 126 календарних днів та призначити відповідну допомогу.
До заяви додаю:
лист непрацездатності (серія/номер), від ________ року, виданий (ким виданий).

Дата написання Підпис/ПІБ заявника

 

Заява на відпустку по догляду за дитиною

Відпустка для догляду зa дитиною до досягнення нeю трирічного віку надається метрі, або родичам дитини, зa їх зверненням із заявою. Цією можливістю може скористатися не тільки мати дитини, але також батько, дід, бабуся, опікун або інші рідні, які фактично доглядають за дитиною. Відпустка може бути використана цими особами повністю або частково.

Під час відпустки по догляду за дитиною, працівник не втрачає свою посаду і робоче місце. Також не переривається його стаж і період роботи за спеціальністю. Винятком служить призначення дострокової пенсії.

Документ не має встановленої нoрмативними актами типової форми, тому дозволяється складати заяву у дoвільній формі.

Генеральному директору
(ПІБ, назва компанії)
Від: (ПІБ, посада)
(посада та прізвище в родовому відмінку)

ЗАЯВА

Прошу надати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з ________ по _________ року.
Додаток: копія свідоцтва про народження дитини (серія/номер), від ________ року.

Дата написання Підпис/ПІБ заявника

 

Зразок заяви на відпустку без збереження заробітної плати

Трудове законодавство України гарантує працівникам відпустку без збереження заробітної плати (за свій рахунок). Працівники мають право на два види відпусток за власний рахунок: в обов’язковому порядку та за згодою сторін (ст. 25 та ст. 26 закону України «Про відпустки»).

Відпустка «за свій рахунок» надається працівникам після подачі відповідної заяви на ім’я роботодавця з копіями документів, що підтверджують наявність непередбачених обставин.

Генеральному директору
(ПІБ, назва компанії)
Від: (ПІБ, посада)
(посада та прізвище в родовому відмінку)

ЗАЯВА

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати тривалістю три календарних дні з ________ по ________ року за сімейними обставинами (хвороба дитини).
Додаток: лікарняний лист.

Дата написання Підпис/ПІБ заявника

 

Заява на відпустку має загальну форму, при цьому в залежності від причин відпустки, різниться зміст документу. Під кожну відпустку пишеться окрема заява, навіть якщо це лише один день за свій рахунок. Даний документ необхідний для обліку часу роботи співробітників, розрахунку заробітної плати и т.п.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку