Відкрити меню

Заперечення на позовну заяву

Законодавством України передбачена можливість для захисту особою своїх прав та законних інтересів у суді. Одним із головних інструментів для захисту є позовна заява, яка дає можливість розпочати судовий процес, і в якій викладаються основні претензії позивача до відповідача. Нажаль, не рідким бувають випадки, коли позовна заява умисно або помилково є безпідставною, позов направлений не до тієї особи, вимоги позивача не обґрунтовані, тощо. З цих причин у Цивільному Кодексі України передбачений інший правовий інструмент, яким має право скористатися відповідач, на якого подали до суду – заперечення на позовну заяву.

Заперечення на позовну заяву

В статті 128 ЦК України, що носить назву «Заперечення відповідача проти позову», зазначається, що після того, як особа одержала свою копію позовної заяви і ухвали про відкриття провадження у справі, вона, як відповідач, має право на подання письмового заперечення проти цього позову. В такому заперечені зазначаються докази, на які спирається таке заперечення.

Відповідач має право заперечувати проти позову посилаючись на:

 • необґрунтованість вимог позивача;
 • незаконність таких вимог;
 • відсутність права у позивача на звернення до суду;
 • наявність відповідних перешкод для відкриття провадження по даній справі.

Крім того, заперечення може стосуватися як усіх заявлених у позові вимог, так і окремих пунктів.

Типи заперечення проти позову

За великим рахунком, розрізняти типи заперечень повинні лише професійні юристи, але якщо вам вже довелося стикнутися з позовом, то вміння їх розрізняти може стати в нагоді.

Існують два типи заперечення проти позову: матеріально-правові та процесуально-правові. Розглянемо в чому полягають їх принципові відмінності:

Запереченнями проти позову матеріально-правового характеру є:

 1. Заперечення, що стосуються незаконності вимог позивача. Відповідач може заперечувати сам предмет позову. Між іншим, він може вказувати (доводити), що вимоги позивача не відповідають чи суперечать діючому законодавству;
 2. Заперечення може стосуватися необґрунтованості висунутих позивачем вимог. Відповідач має право заперечувати відсутність підстав позову, та самого факту порушення, в якому його звинувачує позивач. Крім того, вказувати на неналежність відповідача у позові.  Також відповідач може вказати на відсутність у позивача доказів і в одно-час,  наводити свої докази, та давати оцінку на докази позивача.

Запереченнями проти позову процесуально-правового характеру є:

 1. Заперечення, що вказують на відсутність у позивача права на звернення до суду. Це стосується і відсутності прав на звернення до суду інших осіб в інтересах позивача;
 2. Заперечення, що вказують на наявність перешкод для відкриття провадження у справі. Якщо мають місце обставин, які є підставою для залишення позовної заяви без руху. Рівно як й її повернення або відмови у відкритті провадження, відповідач може посилатися на них.

В багатьох випадках, найбільш ефективними запереченнями на даній  стадії судового процесу є заперечення на основі непідсудності та непідвідомчості справи.

Декілька ключових моментів в запереченні проти позову

Розглядаючи заперечення на позовну заяву, юристи можуть відмітити декілька особливих ключових моментів даного процесуального інструменту захисту відповідача.

 • Відповідач має право розпочати захист проти позову відразу після того, як дізнався про його існування, незалежно від того, розпочато провадження по справі чи ще ні. Отже заперечення проти позову він може подати й до моменту відкриття провадження. Це дає можливість завчасно передати заперечення судді, в якому має міститися аргументоване посилання про наявність перешкод для відкриття провадження у справі, та вплинути на розгляд суддею питання про відкриття провадження. А це означає, що суддя, вивчивши заперечення та позовну заяву, може вирішити не відкривати провадження взагалі.
 • Відповідач не зобов’язаний надавати письмове заперечення. Його ненадання не може тягнути за собою ніякі заходи процесуального примусу. Заперечення – це інструмент захисту особи, що може надавати йому тактичної переваги у суді. Відповідач має право подати суду декілька заперечень, при чому, одне заперечення не тягне за собою відмови від попередніх.
 • Право відповідача на заперечення позову, не обмежується певними часовими межами. Подати заперечення можна будь-коли до завершення судового розгляду, якщо судом не був встановлений строк для подання письмових заперечень. Це робиться з метою ознайомлення з ним інших осіб, які приймають участь у справі.
 • Письмове заперечення подається до суду в одному примірнику, але існує етичне правило не закріплене законодавством, надавати копії заперечення для ознайомлення позивачу.

 

Зразок заперечення на позовну заяву

Бажано, щоб заперечення на позовну заяву складав професійний юрист. Його знання та досвід допоможуть знайти найбільш переконливі аргументи та докази, і на сто відсотків використати даний процесуальний інструмент на користь відповідача.

У тих випадках, коли особа приймає рішення самостійно скласти заперечення, їй варто дотримуватися структури заяви, яка наведена нижче:

Зразок заперечення на позовну заяву

Зауважимо, що все що вказано у дужках – це пояснення. У самій заяві їх писати не потрібно.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку