Відкрити меню

Лист-вимога

Зразок листа-вимоги

Лист-вимога – один з видів офіційного листа, в якому відправник змушує адресата нести відповідальність за порушення прийнятих на себе зобов’язань (погашення заборгованостей, відшкодування заподіяної шкоди, повернення грошових коштів, надання документів тощо).

Мета листа – проінформувати адресата про виниклі проблеми, примусити його до виконання висунутих вимог і попередити про можливі наслідки.

Відправником листа та його одержувачем, можуть бути як фізичні, так і державні юридичні особи, приватні підприємці.

Лист-вимога не має загальноприйнятої форми, затвердженої законодавством, але цей вид документа особливо важливий, тому що при правильному його складанні, завіренні і реєстрації, він може стати одним з доказів в судовому розгляді, вказавши на факт намагання вирішення проблеми без звернення до суду.

Лист складається на фірмовому бланку компанії, який має буди з усіма необхідними реквізитами: повне найменування та код установи, ОГРН, ІПН, юридична адреса, контактні телефони, e-mail, факс та ін. Це підкреслює статус листа і відправника.

З нового рядка посередині пишеться заголовок листа і далі звернення до адресата. Воно повинно бути ввічливим і по можливості персональним: «Шановний Петре Степановичу!», «Шановний пан Петров!». Якщо ПІБ одержувача невідомі, звертатися до нього слід за посадою «Шановний директор ЗАТ “північ”!». У зверненні неприпустимі скорочення типу «шан., зам. дир. і т. п.).

З нового абзацу вказується причина звернення, роз’яснюється суть інциденту, що виник. При підготовці листа потрібно чітко визначити, яка умова договору не виконана, яке право порушено, які обов’язки не дотримані. У цих випадках рекомендується використання стандартних виразів: виходячи з умов договору, у зв’язку з невиплатою, зважаючи на невиконання Вами зобов’язань, внаслідок поставки неякісного товару, внаслідок зриву доставки, через відсутність відповідних документів, через перевищення часу очікування і т. д. В якості доказів на цьому етапі допустимі посилання на витяги з офіційних документів, вказавши їх точну назву. У цьому випадку ваша вимога буде обґрунтованою.

У наступній частині листа в ультимативній формі висуваються конкретні вимоги і терміни їх виконання, використовуючи ключові стандартні фрази – вимагаємо надати реквізити платіжного документа про перерахування, негайно погасити заборгованість, виконати податкові зобов’язання, надати фінансову допомогу, повернути заборгованість, терміново вислати, відшкодувати заподіяну шкоду і т. д. Неодмінно вкажіть термін, протягом якого відповідач зобов’язаний задовольнити вимоги без звернення до суду. Грошова сума вказується цифрами і прописом.

Вкажіть заходи, які будуть вжиті в разі ігнорування вимог (зібрані матеріали будуть направлені до суду; буде призначений штраф, стягнеться неустойка, пеня тощо).

Лист-вимога має відповідати правилу: одна умова – один лист. Якщо їх пред’являється кілька, то по кожній з вимог складається окремий зразок. Кількість зразків може бути в довільній кількості, головна умова – правильно оформити копії.

У заключній частині листа потрібно залишити нейтральну фразу етикетного характеру (з надією на розуміння, будемо вдячні, з повагою та ін.).

Завершується лист реквізитом «підпис», що складається із зазначення посади, ініціалів та прізвища відправника (розшифровка підпису без дужок, ініціали пишуться перед прізвищем).

Для юридичного закріплення лист-вимога завіряється “мокрою” печаткою.

Стиль викладу претензії має бути виключно діловий та складатися з пропозицій і стандартних фраз в нейтральному тоні. Неприпустимі погрози, шантажі, образи, заклики до порядності. Текст не повинен містити орфографічних і пунктуаційних помилок.

До листа можуть додаватися документи (копії), що засвідчують правдивість порушень і правоту пропонованих вимог. У цьому випадку складається перелік документів і кількість аркушів кожного з них.

Лист реєструється в журналі вихідної документації і відправляється цінним або рекомендованим листом з відміткою про вручення. Відправка листа електронною поштою вкрай небажана, тому що в разі судового розгляду його отримання складно довести.

Зразок листа-вимоги про сплату боргу

ТОВ «АвангардЕкспо»
Україна, м. Львів,
вул. Незалежності, 1
Тел. (000) 000 00 00
Директору
ТОВ «Інтерплюс»
В.С. Шевченку

16.04.17 № 202/4

Шановний Вікторе Сергійовичу!

Згідно з укладеним між ТОВ “Інтерплюс” (далі Замовник) та ТОВ “АвангардЕкспо” (далі Постачальник) договором № (номер договору) від 15.02.2019 року, Замовнику було поставлено товар (комп’ютерну техніку) на суму 100000 гривень (сто тисяч гривень).

Згідно з пунктом договору 4.7, в якому вказується кінцевий термін повної оплати, розрахунок за поставлений товар здійснюється Замовником протягом 10 банківських днів, з моменту його отримання та підписання акту отримання товару, який був підписаний 15.03.2019 року. Однак Замовником були порушені умови укладеного договору, а оплата не була переведена в встановлений договором термін.

Станом на 29.03.2019 року заборгованість Замовника становить 100000 гривень (сто тисяч гривень).

Враховуючи вищевикладене та керуючись нормами чинного законодавства, пропонуємо вам протягом 10 календарних днів з моменту отримання вимоги, перерахувати на наш розрахунковий рахунок №___ в Банку Україна усю вказану суму заборгованості.

У разі невиконання викладених вище вимог ми будемо вимушені звернутися до суду з метою стягнення суми боргу примусово, з нарахуванням пені, згідно проценту, який прописаний в пункті 4.8 договору № (номер договору), а також віднесенням на ваш рахунок витрат з оплати державного мита.

З повагою,
Головний юрист ТОВ «АвангардЕкспо»
Григоренко А.З.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку