Відкрити меню

Позовна заява про стягнення заборгованості

Позовна заява про стягнення боргу

У цивільних та господарських правовідносинах, між сторонами виникають ситуації, коли у однієї сторони виникає заборгованість перед іншою. Нажаль бувають і такі випадки, коли боржник не бажає повертати борг. Саме у таких ситуаціях, цивільним та господарським правом передбачено звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості.

Треба зауважити, що перш ніж подавати до суду позов, варто спробувати досягти домовленості з боржником про повернення боргу, ще на досудовому етапі. В господарському праві, зазвичай, сторони домовляються про реструктуризацію боргу, чи його повернення частинами. Про це ж можуть домовитися й фізичні особи. І тільки у разі, коли така домовленість не була досягнута, варто звертатися до суду.

Кількість правовідносин з яких може виникати спір про наявність боргу, а отже і вимога однієї сторони до іншої цю заборгованість сплатити/повернути, можуть бути різні. У цивільних правовідносинах це може бути:

  • Позичання грошей в однієї особи іншою;
  • Зобов’язання сплатити якусь суму за надану послугу, чи передане у користування майно;
  • Несплачені кошти за аліменти;
  • Певна грошова сума, яку одна особа має сплатити іншій на підставі рішення суду;
  • Повернення кредиту до банку, чи повернення банком суми вкладу, тощо.

У господарських правовідносинах це будь-які заборгованості, кредити чи позики, що виникають між суб’єктами господарювання, або у визначених законом випадках між суб’єктом господарювання та державними установами чи іншими особами.

У цивільних правовідносинах, найчастіше, договір між сторонами укладається у усній формі, рідше, у вигляді розписки чи договору, у залежності від конкретного випадку. В такій ситуації, сам процес аргументації наявності боргу є дуже складним та спірним.

У господарському праві, що регулює відносини між юридичними та фізичними особами підприємцями, все значно простіше, адже між сторонами в обов’язковому порядку укладається письмовий договір, в якому прописуються випадки виникнення, та порядок стягнення заборгованості. Це спрощує процес аргументування позову.

При складенні позовної заяви, рівно як при складенні претензії, треба бути дуже уважними до деталей. Важливо точно вказати всі документи, що являють собою підстави для появи боргу, точний обґрунтований розмір заборгованості, якщо потрібно, розрахувати розмір штрафних санкції, вказати усі необхідні статті діючого законодавства. Додати до позову усі наявні документи, що підтверджують заборгованість. Крім того, варто відмітити відомості про досудове врегулювання спору.

Нагадаємо, що при господарському провадженні, після складання заяви, її копію з усіма додатками необхідно направити відповідачу. Після чого, позивач має надати документ про їх відправку до суду. А при цивільному, примірник документів відповідачу направляє суд. Отже у цивільному провадженні потрібно додати до оригіналу позову таку кількість копій до суду, скільки у справі сторін.

При подачі позову про стягнення заборгованості, важливо керуватися ключовою для нього нормою, а саме статтею 625 ЦК України. Вона встановлює, що неможливість виконання боржником грошових зобов’язань, не звільняє його від обов’язку повернення боргу. При чому, це стосується будь-яких зобов’язань, починаючи від обов’язку сплатити за куплений товар чи найм житла і закінчуючи поверненням позики.

Також у цій статті зазначено, що особа, яка прострочила виконання грошових зобов’язань, має сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від суми, що була прострочена. Це не стосується тих випадків, коли інший розмір процентів не встановлюється окремо законом, або умовами договору.

Підкреслимо, що усі ці проценти, боржник має сплачувати лише на вимогу кредитора. Тобто, якщо боржник поверне сам борг, а особа якій його повертають не виставить вимоги сплати процентів, борг буде вважатися погашеним.

У випадках, коли позов про стягнення заборгованості стосується питань позики, треба звернути увагу на статтю 1049 ЦК України, в якій регламентований обов’язок повернення позичальником позики.

В господарському процесі при подачі позову, окрім ст. 625 ЦК України, треба спиратися на ст. 193 та 231 ГК України. Перша регулює загальні умови виконання господарських зобов’язань, а друга регулює розмір та принципи розрахунку штрафних санкцій.

Зразок позовної заяви про стягнення заборгованості (боргу)

Зміст позовних заяв про стягнення заборгованості, може мати відмінності від представленого зразка нижче, адже кожен окремий позов складаєтья спеціально під кожну окрему ситуацію.

До __________ суду
м._________
адреса:__________________
Позивач: ____________ (П.І.Б), паспорт (серія та номер, ким виданий), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.:___________
Відповідач: ____________ (П.І.Б), паспорт (серія та номер, ким виданий), ідентифікаційний код, адреса:__________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення боргу

«__» ______ 20__ року я, (ПІБ Позивача) дав в борг 10000 (десять тисяч) доларів США (ПІБ Відповідача), про що свідчить письмова розписка від «__» ______ 20__ року.

Відповідач зобов’язувався повернути вказані кошти мені до «__» ______ 20__ року.

Станом на день подачі позовної заяви (ПІБ Відповідача) не віддав борг, чим порушив виконання свого зобов’язання.

На звернення, з проханням повернути гроші, відповідач жодним чином не реагує, чим ухиляється від вирішення спору, про що свідчить направлена вимога про повернення боргу за розпискою відповідачеві, на яку жодним чином відповідач не відреагував.

У зв’язку з простроченням відповідачем терміну виконання зобов’язання, а також уникнення мирного вирішення спору, я вимушений звернутись до суду з відповідним позовом.

Відповідно до ч. 2 ст. 1047 ЦК України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми. Свідченням передачі грошей є письмова розписка від «__» ______ 20__ року.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України, позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до даних письмової розписки, відповідач по справі зобов’язався повернути мені позику до «__» ______ 20__ року.

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливості виконання ним грошового зобов’язання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 525, 526, 625, 1046, 1049 ЦК України, ст. ст. 3, 10, 11, 60, 82, 118-120 ЦПК України,

Прошу:

1. Стягнути з (ПІБ Відповідача) на користь (ПІБ Позивача) суму боргу, що становить 100000 (сто тисяч) гривень, від загальної

Додатки:

1. Копія позовної заяви;
2. Копія вимоги про повернення боргу за розпискою;
3. Копія паспортного документу позивача.
4. Копія водійського посвідчення відповідача.
5. Копія розписки.

«___» _________ 20___р.       (підпис позивача)       (ПІБ позивача)

Загальний зразок заяви про стягнення боргу

Зразок позовної заяви про стягнення боргу

Звертаємо вашу увагу на те, що написана у дужках інформація є підказками, а не частиною самої заяви. Абревіатури ЦК, ЦПК, ГК, ГПК України – означають відповідний кодекс. Наприклад ЦК – цивільний кодекс, а ГК – господарський кодекс.

Перш ніж подавати позов, якщо ви складаєте його самостійно, без допомоги юриста, вам варто вивчити зміст статей, на які ви будете спиратися при подачі позову та впевнитися, що ви маєте усі необхідні документи, докази і свідків по справі.

Також потрібно правильно обрати суд, до якого буде надходити позов. Якщо справа відноситься до господарського провадження, то й суд буде господарський, а якщо до цивільного, то до звичайного міського чи районного суду, в залежності від місця проживання позивача та відповідача.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку