Відкрити меню

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди

Заява про відшкодування матеріальної шкоди

В повсякденному житті, випадки, коли не умисними або умисними діями, людині чи організації спричиняється матеріальна шкода, а сторона, що нанесла цю шкоду не бажає нести за це відповідальність та відшкодовувати завдані збитки, нажаль не є рідкістю. Саме тоді постраждалий має змогу звернутися до суду з позовом, щоб захисти свої права.

Поняття відшкодування матеріальної шкоди

Майновий збиток (матеріальна шкода) нанесений особі неправомірними діями, підлягає відшкодуванню. Так в п. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України, сказано, що особа, якій нанесені збитки в результаті порушення її громадянських прав, має право на їх відшкодування.

Згідно діючого законодавства матеріальна шкода поділяється на реальні збитки, та упущену вигоду.

Реальні збитки – це втрати, що понесла особа при ушкодженні чи знищенні майна. Крім того до них відносяться витрати, які несе чи повинна понести особа за для відновлення порушеного права.

Упущеною вигодою визначають ті доходи, які особа могла би реально отримати в звичайних обставинах, за умови, що його права залишилися б не порушеними.

Цивільний кодекс України, а саме стаття 1166 зазначає, що: майновий збиток, який було нанесено особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, рівно як і нанесений майну фізичної або юридичної особи, неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю, має бути відшкодованим в повному об’ємі. Відшкодовувати його має особа, яка його нанесла.

Таким чином, якщо наприклад знайомий пошкодив вашу машину (мотоцикл, велосипед тощо), він зобов’язаний повернути вартість ремонту машини. Це буде відшкодування реальних збитків. А якщо на цьому авто ви офіційно надаєте послуги таксиста, і пошкодження призвели до того, що ви не могли надавати ці послуги до закінчення ремонту, то ви маєте право вимагати компенсацію не отриманого прибутку – упущеної вигоди.

У той же час існують випадки, коли особа що завдала збитки не повинна їх відшкодовувати. Для цього вона повинна довести, що збиток завданий не з її вини.

Цікаво, що існує ряд випадків, коли відшкодування збитків є обов’язковим, при правомірних діях що їх спричинили. Таким випадком може бути крайня необхідність.

Ще одним важливим моментом є те, що фізичні та юридичні особи відшкодовують збитки завдані їх працівником у тому випадку, коли він виконував свої службові (трудові) обов’язки. Крім того, збитки мають відшкодовуватися, якщо вони нанесені незаконними діями посадових осіб, органів місцевого самоврядування та влади.

Різновиди позовних заяв про відшкодування матеріальної шкоди

Існує велика кількість життєвих ситуацій, коли особі чи організації завдається матеріальна шкода. Тому і варіацій позовних заяв стосовно її відшкодування достатньо багато.

В залежності від обставин та інших факторів нанесення матеріальної шкоди суб’єкту який цю шкоду наніс, питання про повернення завданих збитків регулюється різними процесуальними нормативними актами, та відповідно вирішується у різних судах.

Коли шкоду наносить одна юридична особа іншій, позов про відшкодування збитків розглядається у господарському суді, згідно норм господарського процесуального права – ГПК України.

Якщо шкода нанесена діями або бездіяльністю органів самоврядування чи державної влади, а також їх працівниками при виконанні своїх службових обов’язків, то така справа вже відноситься до підсудності адміністративних судів України і регулюється нормами згідно КАС України.

В випадках, коли шкода нанесена однією фізичною особою іншій, така справа розглядається в рамках цивільного процесу і регулюється ЦПК України.

Важливо зазначити, що позовні заяви на відшкодування шкоди поділяються за тим, яку саме було нанесено шкоду і за яких обставин. Наведемо декілька прикладів:

 • внаслідок ДТП;
 • шкода заподіяна залиттям квартири;
 • внаслідок загибелі на виробництві;
 • внаслідок вчинення злочину;
 • шкода заподіяна здоров’ю внаслідок нападу собаки;
 • внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я;
 • внаслідок травмуванні при падінні на тротуарі, що не був своєчасно очищений від льоду;
 • відшкодування шкоди у порядку регресу, тощо.

Наведений список не є вичерпним, бо існує велика кількість різновидів матеріальних збитків, за які людина має право вимагати відшкодування. Треба також сказати про те, що часто позови з відшкодування матеріальної шкоди мають ще й пункт, про відшкодування моральної шкоди.

Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди

Враховуючи велику кількість різновидів позовних заяв даного типу, нижче наведено лише один із зразків заяви про відшкодування матеріальної шкоди. Інші подібні заяви за своєю структурою будуть схожі до цього.

Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди та збитків

 1. Найменування суду
 2. Повне ім’я – П.І.Б. рік народження, адреса, номер телефону позивача.
 3. Аналогічні дані з другого пункту тільки вже для відповідача/чів.
 4. Ціна позову.
  У всіх типах позовних заяв пункти 1,2,3 розташовуються в верхній правій частині аркушу.
 5. По центру аркушу пишеться «Позовна заява», а з наступного рядка вказується, про що в ній йдеться. В даному випадку «про відшкодування матеріальної шкоди».
  Далі йде виклад обставин при яких позивачу було завдано шкоди, час, місце, дані позивача, та інші суттєві відомості. Якщо шкода завдана правопорушенням чи злочином, вказується яким саме (пункт, номер статті, назва кодексу). Якщо шкода завдана порушенням умов договору, то вказуються номер договору і пункт, що було порушено.
  Далі описується матеріальні витрати, та посилання на відповідні документи (чеки, квитанції тощо), які були викликані з вини відповідача, та інші важливі для розгляду позову дані.
 6. З нового абзацу вказуються відповідні статті тих нормативних актів ,на основі яких буде розглядатися позов. Якщо це цивільний позов, то норми ЦПК та ЦК України, якщо скажімо господарський, то ГПК і ГК України і т.п.
 7. 7. Коли вказані статті відповідних нормативних актів, з нового абзацу по центру пишеться «Прошу», а з наступного рядка викладається суть вимог. Це виглядає наступним чином:
  ПРОШУ:
  Стягнути з відповідача/чів (ПІБ) на мою користь відшкодування матеріальної шкоди, завданої мені внаслідок вчинення ______________ (опис протиправної дії, що призвела до збитків), кошти у розмірі ______ гривень ___ копійок.
 8. Перелік документів, що додається до позовної заяви.
 9. Дата, підпис та прізвище з ініціалами позивача.

Зміст кожної позовної заяви може сильно варіюватися, але в судах існують загальні примірники, що можуть допомогти позивачеві. Крім того є велика кількість електронних варіантів готових позовних заяв зі своїми унікальними рисами. Ознайомившись з якими, можна підібрати найбільш оптимальний зразок для конкретного позову.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку