Відкрити меню

Позовна заява про визнання правочину недійсним

Заява про визнання правочину недійсним

Відповідно до статті 202 Цивільного кодексу України, правочином слід вважати дію особи, що спрямована на зміну, набуття чи припинення цивільних прав та обов’язків. Серед правочинів найпоширенішим та різноманітнішим за змістом є договір.

Існують випадки, коли той чи інший правочин порушує інтереси та права особи, чи взагалі є незаконним. В законодавстві передбачений інструмент захисту від подібних порушень – позов про визнання правочину недійсним.

Коли подається позовна заява про визнання правочину недійсним?

Якщо сторона що укладала договір, або інша особа, в залежності від змісту та особливостей правочину і його стосунку до цієї особи, має підстави вважати, що правочин не є дійсним, то вона має право подати позов з вимогою визнати його недійсність.

Правочин є дійсним, тільки за дотриманням наступних вимог до нього:

  • суб’єкт правочину має бути здатним до його вчинення;
  • зміст правочину має відповідати діючому законодавству;
  • форма вчинення правочину  має відповідати вимогам закріпленим законом;
  • усі учасники правочину при його здійсненні (укладанні) мають провадити виключно вільне волевиявлення. Правочин має повністю відповідати їх внутрішній волі;
  • правочин має бути спрямований на настання правових наслідків;
  • правочин не має порушувати інтереси малолітніх та неповнолітніх, рівно як і непрацездатних осіб.

Невідповідність будь-якому з цих критеріїв автоматично робить правочин недійсним. А отже дає заявникові право вимагати визнання його недійсності.

Основні відомості

Стаття 16 Цивільного Кодексу України зокрема вказує, що визнання правочину недійсним є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів. Тому важливо посилатися не неї при поданні свої заяви до суду. В статтях 215-236 Цивільного Кодексу України детально викладені умови, підстави та правові наслідки недійсності правочинів.

Звертаючи увагу на статтю 215 ЦК, треба відзначити, що окрім зазначених вище підстав недійсності правочину, він може також бути недійсним у разі:

  • коли його недійсність встановлена законом. Такий правочин є нікчемним і не потребує додаткового визнання недійсності судом;
  • коли недійсність правочину не встановлена законом прямо, але особа заперечує його дійсність згідно підстав, які законом встановлені. У таких випадках правочин може бути визнаний недійсним за рішенням суду.

 

Зразок позовної заяви про визнання правочину недійсним

За своєю формою та структурою позовна заява про визнання правочину недійсним, схожа зі стандартною позовною заявою. Нагадуємо, що при викладенні позовних вимог треба чітко аргументувати свою позицію з відповідними посиланнями на норми закону.

Зразок позовної заяви про визнання правочину недійсним

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку