Відкрити меню

Чи може самозайнята особа наймати більше чотирьох працівників


Чи може самозайнята особа наймати більше чотирьох працівників

Сучасні умови ринку праці та розвиток сфери самозайнятості в Україні породжують різноманітні питання щодо обмежень та можливостей самозайнятих осіб у найманні працівників. Ця стаття спробує відповісти на питання: “Чи може самозайнята особа наймати більше чотирьох працівників?”.

Правові основи самозайнятості в Україні

Для початку, звернемо увагу на правові норми, що регулюють питання самозайнятості в Україні. Згідно з пунктом 14.1.226 Налогового кодексу України (далі – НКУ), самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність. При цьому важливо відзначити, що така особа не повинна бути працівником у межах своєї підприємницької чи професійної діяльності.

Знову ж таки, самозайнята особа має право використовувати наемний труд, але за умови, що кількість найманих працівників не перевищує чотирьох осіб. Це обмеження визначено пунктом 14.1.226 НКУ.

Поняття незалежної професійної діяльності

Важливо розібратися із поняттям “незалежної професійної діяльності”, яка надає право особі бути самозайнятою. Згідно з НКУ, це включає участь фізичної особи в науковій, літературній, художній, освітній чи викладацькій діяльності. Також сюди входять лікарі, приватні нотаріуси, адвокати, арбітражні управителі та інші представники визначених професій.

Умовою для самозайнятих осіб є те, що вони не можуть бути працівниками чи фізичними особами – підприємцями, за винятком випадків, передбачених законом.

Значення обмеження на кількість найманих працівників

Перевищення ліміту в чотири найманих працівників може вплинути на статус самозайнятої особи. У разі, якщо особа, яка має статус самозайнятої, наймає більше ніж чотирьох працівників, вона може втратити пільги та обов’язки, пов’язані із самозайнятістю.

При цьому, згідно із Законом України “Про оплату праці”, контроль за дотриманням законодавства про оплату праці здійснюють податкові органи. Вони мають право проводити перевірки без попередження платника визначених випадків, передбачених законодавством.

Адміністративна відповідальність

У разі виявлення порушень у сфері трудового законодавства та оплати праці під час перевірки, податкові органи мають право застосовувати штрафи. Закон передбачає адміністративну відповідальність за такі порушення.

Зокрема, адміністративні штрафи можуть бути застосовані за невиконання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, невідформлення трудових відносин з працівниками, а також ненарахування, неудержання та/або несплату (неперерахування) податків на доходи фізичних осіб та військового збору.

Отже, відповідно до чинного законодавства України, самозайнята особа має право використовувати наемний труд, але обмежена кількістю найманих працівників – не більше чотирьох осіб. Перевищення цього ліміту може призвести до втрати пільг та статусу самозайнятої особи.

Зазначені обмеження та відповідальність передбачені для забезпечення виконання працедавцями законодавства про оплату праці та інших важливих соціальних норм. Забезпечення справедливих трудових відносин є важливим елементом стабільного та розвинутого суспільства.

92 перегляди

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку