Відкрити меню

Як визначити реальну вартість майна у ході його поділу між подружжям


Як визначити реальну вартість майна у ході його поділу між подружжям

Протягом багатьох років у ТОПі усіх спорів, які мають відношення до родинних правовідносин залишається питання щодо розподілу подружнього майна. З плином років у суспільстві виникають нові види капіталу, які потребують призвичаєння до сучасних умов чинного законодавства й судової практики. Алгоритм захисту у кожній конкретній справі відрізняється своїми особливостями й передусім перебуває у залежності від очікувань та побажань клієнта. Однак фахівцями виділено ряд ключових аспектів розподілу майна подружжя, передбачених законом і усталеною судовою практикою.

16.01. 2023 р. Верховним Судом проводилося дослідження питання оцінки вартості подружнього майна у ході його розділу при розлученні (склад колегіії суддів 3-ї судової палати КЦС, справа № 754/3132/16-ц, пров. № 61-5956св22).

Згідно із ст. 60 СК України статки, набуті подружжям протягом існування шлюбу, належать обом членам подружжя на правах сумісної спільної власності поза залежністю від факту, що у одного з них немає реальної можливості для самостійного отримання заробітку. Кожна з речей, набутих подружжям за час шлюбу, окрім речей особистого використання, являє собою об`єкт права сумісної спільної власності.

Відповідно до статті 60 конструкції норми СК, існує презумпція спільного права власності подружжя на майно, набуте ними за час існування шлюбу. Зазначену презумпцію один з пари має право спростувати. При цьому на того з подружжя, хто взявся її спростувати, покладається обов’язок знаходження необхідних доказів. Розпоряджатися спільним майном члени подружжя можуть за досягненням взаємної згоди. Договором, укладеним кимось із пари в інтересах родини, для іншого створюються обов`язки, у разі використання майна, отриманого за договором, в інтересах родини (згідно ч.1 та ч. 4 статті 65 СК).

Згідно із ч.1. статті 69 СК, кожен із членів подружжя володіє правом на розподіл майна, яке належить їм на правах спільної сумісно власності, незалежно від розірвання/нерозірвання шлюбу.

Як визначити реальну вартість майна у ході його поділу між подружжям

Згідно із ч.1, ч.2 статті 70 СК, у разі здійснення розподілу майна, яке є об`єктом права сумісної спільної власності пари, обидві частки подружнього майна членів подружжя є рівними, у разі якщо не визначено іншого шлюбним договором/ домовленістю між подружжям. Суд вправі відступити від норми рівності подружніх часток, якщо одним із пари було завдано збитків сімейному майну, або ж він не дбав про її матеріальний достаток.

Згідно із ч.1, ч.4 статті 71 СК, статок, який являє собою об`єкт права спільної сумісної подружньої власності, розподіляється поміж дружиною й чоловіком в натурі. У разі якщо обидва члени подружжя не змогли домовитися щодо порядку розподілу майна, спір вирішується у суді з врахуванням їх інтересів, а також інтересів дітей та інших важливих обставин. За умови наявності згоди одного з пари, замість одержання частки у праві спільної власності на подружнє майно, суд може присудити йому грошову компенсацію. Виключенням є випади, передбачені ЦК України.

Відповідно до Постанови № 11 Пленуму ВС (Верховного суду) України від 21.12. 2007 р. (п. п. 22, 30), для визначенні вартості статків, які підлягають розподілу, необхідне погодження поміж членами подружжя. У разі недосягнення згоди, майно оцінюється відповідно до його справжньої вартості, визначеної на момент судового розгляду справи. У разі доведення, що одним з пари було здійснено відчуження, приховання або використання частки спільного майна на власний розсуд супроти волі іншого та без врахування інтересів родини, даний статок або ж його вартість буде враховано у ході розподілу.

У постановах ВС (ч. 4 ст. 263 ЦПК) викладено висновки щодо випадків використання норм права щодо спірних взаємовідносин. Головним із рішень ВС є висновок щодо необхідності визначати вартість подружнього майна у ході його розподілу поміж подружжям, згідно із його реальною вартістю на момент розгляду справи, виключаючи врахування початкової вартості даного майна.

73 перегляди

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку