Відкрити меню

Зразок позовної заяви про визнання довіреності недійсною

В залежності від конкретних обставин справи, зміст позовної заяви може мати відмінності від представленого зразка. У той же час, структура заяви є незмінною. Тому у випадку, коли ви складаєте позов самостійно, без допомоги кваліфікованого юриста, ви можете спиратися на структуру наведену нижче.

До __________ суду
м._________
адреса:___________________
Позивач: ____________ (П.І.Б), паспорт (серія та номер, ким виданий), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.:___________
Відповідач: ____________ (П.І.Б), паспорт (серія та номер, ким виданий), ідентифікаційний код, адреса:___________________
Третя особа: ____________, адреса:___________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання довіреності недійсною

«__» _______ 20__ року між мною та (ПІБ Відповідача) було укладено договір купівлі-продажу квартири № _, що розташована в м. ______, по вул. _________ №__. На підставі даного договору я набула право власності на вказане нерухоме майно.

Згодом мною було встановлено, що у придбаній квартирі зареєстрована стороння особа – (ПІБ Особи), тому, з метою захисту свого права власності я, «__» _______ 20__ року, звернулась до _________ суду м. ______ з позовом про визнання цієї особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Однак в серпні 20__ року, до закінчення розгляду вказаної справи, я отримала ухвалу __________ суду м. ________ про відкриття провадження за позовом (ПІБ Відповідача) до мене про витребування майна, тобто придбаної мною «__» _______ 20__ року квартири, з чужого законного водіння. Справа за моїм позовом про визнання цієї особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням була зупинена.

Підставою для звернення (ПІБ Відповідача) з позовними вимогами до мене стало те, що рішенням _____________ суду м. _________ від «__» _______ 20__ року визнано недійсним договір купівлі-продажу вказаної квартири від «__» _______ 20__ року, що укладений між (ПІБ Відповідача) та мною. Згодом дану квартиру було ще тричі перепродано. Підставою недійсності договору слугувало те, що продавець -(ПІБ Відповідача), на момент укладення договору не усвідомлювала значенні своїх дій, що було підтверджено судово-медичною експертизою.

Тобто, станом на «__» _______ 20__ року (ПІБ Відповідача), виявляла ознаки хронічного стійкого психічного розладу у вигляді шизофренії параноїдної з прогресуючим типом перебігу на пізньому етапі розвитку процесу…

Таким чином, станом на «__» _______ 20__ року Відповідач вже мала прогресуючі психічні розлади у здоров’ї, що позбавляли її здатності усвідомлювати значенні своїх дій та керувати ними.

В свою чергу інтереси (ПІБ Відповідача), у справі за позовом до мене про витребування майна з чужого законного водіння, за довіреністю представляє (ПІБ Представника), зокрема нею було підписано позовну заяву від імені (ПІБ Відповідача).

Так, повноваження (ПІБ Представника) підтверджуються довіреністю № ___, яка видана державним нотаріусом _____________ нотаріальної контори (ПІБ Нотаріуса) «__» _______ 20__ року.

Разом з тим, сама довірителька – (ПІБ Відповідача) є інвалідом з дитинства по зору 2-ї групи, що підтверджено безстроковим посвідченням інвалідності № _____.

Починаючи з 1996 року вона почала хворіти на шизофренію. Відповідно до довідки № _____ від «__» _______ 20__ року Комунального закладу свідоцтвом ________ Відповідач перебуває під наглядом лікаря – психіатра, з приводу шизофренії. Психічне захворювання у вигляді шизофренії на яке страждає Відповідачка, проявляється в основному через порушення процесів мислення та виражається головним чином в спотвореному сприйнятті реальних речей, поведінці і мисленні. Наявність такого захворювання позбавляє довірителя можливості адекватно сприймати реальні події та явища, в повній мірі усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, віддавати звіт у тому, що нею вчиняється, наслідок психічної хвороби (ПІБ Відповідача) вимушена постійно спостерігатись дільничним лікарем психіатром.

Вказане зокрема відображено у рішенні _______ суду м. _______ від «__» _______ 20__ року. В силу норм ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративні справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

З наведеного випливає, що Відповідач на момент складання довіреності «__» _______ 20__ року виявляла тяжкий психічний розлад у формі шизофренії і за своїм психічним станом була не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Відповідно до частини першої статті 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Частиною першою статті 15 Цивільного кодексу України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Керуючись статями 10, 11, 209, 212, 214-215,218 ЦПК України, статтею 15, 203 ,215, 225 ЦК України

Прошу:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Визнати недійсною довіреність від «__» _______ 20__ року, що посвідчена нотаріусом _________ нотаріальної контори (ПІБ Нотаріуса) і зареєстрованою в реєстрі за № ___, виданою (ПІБ Відповідача) на ім’я (ПІБ Представника) на право представництва інтересів.
3. Судові витрати покласти на Відповідача.

Додатки:

1. Копія позовної заяви про витребування майна з чужого законного водіння.
2. Копія ухвали _________ суду м. ________ від 01.12.2016 року.
3. Копія рішення __________ суду м. _______ від «__» _______ 20__ року про визнання договору купівлі-продажу від «__» _______ 20__ року недійсним.
4. Копія довіреності (ПІБ Відповідача) виданої на ім’я (ПІБ Представника).
5. Копія паспортних документів Позивача.

«___» _________ 20___р.              (ПІБ позивача)

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку