Відкрити меню

Зразок позовної заяви про стягнення кредитної заборгованості

Зразок позовної заяви про стягнення кредитної заборгованості

Нерідко виникають ситуації, коли людина не може розрахуватися з кредитом. Основною причиною служить втрата фінансового благополуччя. Прикладами можуть бути звільнення з роботи або економічна криза. Фінансові компанії йдуть на все, щоб повернути свої гроші.

Процедуру стягнення боргу з людини можна розділити на три стадії:

1. Порядок витребування боргу з дебітора до судового процесу

Кредитна установа може до 6 місяців вимагати борг з людини, а потім подати в суд. Після пропуску декількох щомісячних платежів, працівники банку нагадують клієнту про погашення заборгованості, що утворилася. Це вони роблять, шляхом відправки смс-повідомлень або телефонних дзвінків. Якщо немає ніякої реакції з боку дебітора, то фінансова організація звертається до суду, щоб той виплатив борг за позикою.

2. Судова процедура витребування боргу з дебітора

Фінансова організація може подати позов на боржника, вже після двох місяців невиплати щомісячних платежів за графіком. До заяви треба докласти доказів, які призвели до утворення заборгованості за позикою. Мировий суддя повинен протягом декількох днів винести постанову на користь позивача. В даному випадку, це банк. Якщо боржник незгоден з даним рішенням, то призначається відкритий судовий розгляд. Процес проходить за місцем проживання дебітора. При його розгляді необхідна участь обох сторін.

Позичальник може домогтися в суді тільки відстрочки платежу, поки не відновиться фінансове благополуччя або виплачувати борг в розстрочку, рівними частками протягом певного часу. Але йому все одно треба готуватися до візиту судових виконавців.

3. Порядок виконавчого витребування боргу з дебітора

Після розпорядження судового органу справа передається до приставів. Вони можуть утримати половину доходу з людини, який він отримує, на користь погашення взятої позики. А якщо немає офіційного доходу, то тоді реалізується цінна власність громадянина, який винен банку. Під нею розуміється будинок, квартира, земля, цінні папери, машина, ювелірні вироби, інші цінні предмети і речі. Не можуть бути продані, речі особистого користування і предмети, пов’язані з трудовою діяльністю людини, наприклад, столярний верстат і інструменти, якщо громадянин з їх допомогою забезпечує дохід для існування його особисто і сім’ї.

Позовна заява про стягнення кредитної заборгованості

До __________ суду
м._________
адреса:___________________
Позивач: ТОВ “Фінансова компанія “Партнерство-1” код ___________, від імені якої на підставі договору діє адвокат Шевченко Т.Г., свідоцтво про право на право заняття адвокатською діяльністю № ______ від ______ року, яке видане (ким видане)____, реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________, номер засобу зв’язку: тел. _________, адреса для листування: ____________, e-mail: _____________
Відповідач: Костенко І.І., код ___________, паспорт НЕ _______, виданий (ким та коли виданий _____________), адреса: ____________, тел.: ___________, електронна адреса невідома.
Ціна позову: 50 232 грн. (п’ятдесят тисяч двісті тридцять дві гривні).

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення кредитної заборгованості

Відповідно до укладеного договору № ______ від ______ року Костенко Ірена Ігорівна (далі – Відповідач) отримала на споживчі цілі кредит у розмірі 43 000,00 грн. (сорок три тисячі гривень) зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 50,0% річних від суми кредиту.
Згідно пункту 4.8. кредит надано строком на 24 календарних місяці з ________ року по _________ року.
Відповідно до умов Договору відповідач зобов’язався щомісячно здійснювати погашення кредиту відповідно до Графіку, що є додатком до кредитного договору, а також щомісячно сплачувати проценти за користування Кредитом в розмірі передбаченому п.2.1 кредитного договору.
Відповідно до п. 4.9.1. Договору дострокове повернення кредиту може відбуватись за ініціативою Кредитодавця у випадках передбачених п.5.4.3. даного Договору.
Так, згідно пункту 5.4.3 Кредитодавець має право вимагати дострокового повернення кредиту та сплати процентів за весь час фактичного користування Кредитом у випадку затримання сплати Позичальником частини Кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць.
Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов’язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки.
ТОВ «Фінансова компанія «Партнерство-1» свої зобов’язання за Договором виконало в повному обсязі, а саме надало Відповідачу кредит у розмірі, встановленому Договором.
Згідно статей 526, 527, 530 Цивільного кодексу України зобов’язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.
Відповідно п.4.4.1. Кредитодавець має право вимагати від Позичальника виконання умов договору.
Відповідач не надав своєчасно кредитодавцю грошові кошти для погашення заборгованості за Кредитом та відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов Договору, що має відображення у Розрахунку заборгованості за договором. Таким чином, у порушення кредитного договору а також ст.ст. 509, 526, 1054 ЦК України, Відповідач зобов’язання за вказаним договором не виконав.
Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов’язкові для виконання сторонами.
Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, відповідач порушує зобов’язання за даним договором.
Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту.
Згідно ч.2 ст. 615 ЦК України, одностороння відмова від зобов’язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов’язання.
Станом на _________ року сума до повного погашення фінансового кредиту за Договором № _____ складає: 50 232,00 грн., яка складається з наступного:
Кредит – 35 741 грн.;
Заборгованість за відсотками – 12 471 грн.;
Пеня – 2070 грн.
__________ року Кредитодавець звернувся до Відповідача з претензією-вимогою про дострокове виконання грошових зобов’язань за кредитним договором, претензія була проігнорована.
На даний час Відповідач продовжує ухилятись від виконання зобов’язання, що є порушенням законних прав ТОВ «Фінансова компанія «Партнерство-1».
Відповідно до ч.1 ст. 598 ЦК України, зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.
Статтею 599 ЦК України зазначено, що зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Не виконуючи належним чином зобов’язання за вказаним договором Відповідач порушив зазначені вище норми законодавства та умови кредитного договору.
Ст. 625 боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
А також ст. 1050 передбачено, що якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.
Відповідно до ч.1 ст.4 Цивільного процесуального кодексу України, – кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 509, 525, 526, 527, 530, ч. 1 598, 599, 610, ч.2 ст. 615, 625, 629, 1050, 1054, Цивільного кодексу України, Статтями 174-177 Цивільного процесуального кодексу України

Прошу:

1. Стягнути з Костенко Ірени Ігорівни на користь ТОВ «Фінансова компанія «Партнерство-1» заборгованість за договором про надання фінансового кредиту № _____ від _______ року в розмірі 50 232 грн. (п’ятдесят тисяч двісті тридцять дві гривні).
2. Стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 1921 грн. та витрат на правову допомогу у розмірі 700 грн.

Додатки:

1. Копія кредитного договору №_____ від _______р.
2. Копія претензії від ________ року за № __.
3. Копія паспорту відповідача.
4. Платіжне доручення про зарахування суми кредиту на картку відповідача.
5. Розрахунок заборгованості.
6. Платіжне доручення про сплату судового збору.
7. Копія договору про надання правової допомоги від _______ року.
8. Копія ордеру.
9. Копія позовної заяви та копії доданих до позовної заяви документів для відповідача.

Оригінали наданих копій окрім паспортних документів, містяться у Позивача та можуть бути надані на першу вимогу суду.

«___» _________ 20___р.  
Адвокат             Шевченко Т.Г.

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку