Відкрити меню

Зразок позовної заяви про стягнення заробітної плати

В залежності від конкретних обставин справи, зміст позовної заяви про стягнення заробітної плати може мати відмінності від представленого зразка. У той же час, структура заяви є незмінною. Тому у випадку, коли ви складаєте позов самостійно, без допомоги кваліфікованого юриста, ви можете спиратися на структуру наведену нижче.

До __________ суду
м._________
адреса:___________________
Позивач: ____________ (П.І.Б), паспорт (серія та номер, ким виданий), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.:___________
Відповідач: ПрАТ ________________________,
код ЄДРПОУ ____________, адреса:___________________
10000.00 грн. (десять тисяч гривень)

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заробітної плати

Я, (ПІБ позивача), працюю в ПрАТ ____________________ на посаді завідуючого господарством з оплатою праці згідно штатного розпису.

Щомісячно Відповідач здійснював мені нарахування сум заробітної плати, а за наявності коштів – виплачував її.

Однак починаючи з _______ 20__ року фактична виплата моєї заробітної плати не здійснювалась.

Згідно довідки, яка була надана мені за місцем роботи, за період з _______ 20__ року по _______ 20__ року відповідачем було нараховано та не виплачено мені заробітної плати на суму 10000.00 грн., тобто більше року я не отримую належних мені коштів за виконану роботу.

Згідно ст. 94 КЗпП України та ст. 1 ЗУ «Про оплату праці» заробітна плата це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Чинним законодавством, а саме ст. 115 КЗпП України встановлено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективним органом (а в разі відсутності таких органів представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Згідно ст. 237-1 КЗпП відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Відповідно до п. 13 Постанови Пленуму ВСУ N 4 від 31.03.95 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» судам необхідно враховувати, що відповідно до ст. 237-1 КЗпП за наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин (зокрема невиплати належних йому грошових сум, тощо), яке призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків чи вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя, обов’язок по від шкодуванню моральної (немайнової) шкоди покладається на власника або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності.

Заробітну плату я не отримував більше року. Через постійні обіцянки у її виплаті я не можу звільнитись, оскільки побоююсь взагалі її не отримати.

У зв’язку зі значною затримкою заробітної плати я відчуваю моральні страждання, втратив нормальні життєві зв’язки, змушений економити на харчах, зазначене негативно впливає на відносини в середині моєї родини.

Завдана мені моральна шкода обумовлюється моральним та фізичним стражданням внаслідок порушення мого законного права на заробітну плату, приниженням честі, гідності, ігноруванням моїх прав, втратою у зв’язку з цим престижу та ділової репутації серед знайомих, друзів та родичів.

Тому вважаю, що незаконними діями ПрАТ __________________ нанесло мені моральну шкоду, яку я оцінюю у 5000 грн.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» у справах про стягнення заробітної плати позивачі звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Згідно ч. 2 ст. 233 КЗпП у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 21, 115-117, 237-1, 233 КЗпП України, ст. ст. 3, 118, 119 ЦПК України, ст. 34 ЗУ «Про оплату праці», Постановою пленуму ВСУ від 24.12.1999 року № 13,

Прошу:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з ПрАТ ___________________ на мою користь заборгованість по заробітній платі за період з _______ 20__ року по _______ 20__ року в сумі 10000.00 грн.
3. Стягнути з відповідача моральну шкоду у розмірі 5000 грн.

Додатки:

1. Копія паспортних документів позивача.
2. Копія довідки про заборгованість по заробітній платі.
3. Копія виписки на відповідача.

«___» _________ 20___р.              (ПІБ позивача)

Перш ніж подавати позов, якщо ви складаєте його самостійно, без допомоги юриста, вам варто вивчити зміст статей, на які ви будете спиратися при подачі позову та впевнитися, що ви маєте усі необхідні документи, докази і свідків по справі. Потрібно правильно обрати суд, до якого буде подаватися позовна заява.

При необхідності відшкодування моральної (немайнової) шкоди, важливо правильно визначити розмір відшкодування. На сьогоднішній день, судова практика показує, що зазначена сума дуже рідко задовольняється у повному обсязі. Тому, краще називати максимально великі в розумних межах суми відшкодування, та переконливо їх обґрунтувати, адже суддя виносить вирок на основі ваших аргументів. Це дозволить отримати, навіть при частковому задоволенні позову, достатню суму відшкодування.

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку