Відкрити меню

Зразок заяви про встановлення факту родинних відносин

В ситуаціях коли неможливо встановити факт родинних відносин (пряме або не пряме споріднення), наприклад через помилку в документах, необхідно звернутися з заявою до суду. До заяви обовязково мають бути додані докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

В залежності від конкретних обставин справи, зміст заяви про встановлення факту родинних відносин може мати відмінності від представленого зразка. У той же час, структура заяви є незмінною. Тому у випадку, коли ви складаєте заяву самостійно, без допомоги кваліфікованого юриста, ви можете спиратися на структуру наведену нижче.

До __________ суду
м._________
адреса:___________________
Заявник: Степанюк Марина Іванівна, паспорт (серія та номер, ким виданий), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.:___________
Заінтересована особа 1: ___________державна нотаріальна контора, адреса: _______________
Заінтересована особа 2: ___________державна нотаріальна контора, адреса: _______________
Заінтересована особа 3: _________ міський відділ державної
реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у ________ області, адреса: _______________

ЗАЯВА
про встановлення факту родинних відносин

«__» _______ 20__ року у віці 60 років помер мій батько – Пятков Іван Іванович, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії ___ від «__» _______ 20__ року за № ______.
Після смерті Пяткова І.І. відкрилась спадщина на майно, яка складається з будинку №__, який розташований за адресою _______________, та земельної ділянки загальною площею 1 га, що знаходиться на території _________ сільської ради _________ району ________ області.
З метою отримання належної мені частки спадкового майна, що належала моєму батькові на момент смерті, я звернулась з відповідною заявою до державного нотаріуса __________ державної нотаріальної контори, який працював в порядку заміщення державного нотаріуса ___________ державної нотаріальної контори.
Однак нотаріусом було встановлено, що в наданому мною Свідоцтві про одруження виданому «__» _______ 20__ року серії ___ № ______ міським відділом РАГС _______ управління юстиції прізвище Марини Іванівни зазначено як П’яткова, тобто з апострофом.
Таким чином, вказана розбіжність у Свідоцтві про смерть батька та моєму Свідоцтві про одруження не дають можливості оформити свідоцтво про право на спадщину після смерті. Разом з тим у Свідоцтві про народження моє прізвище вказане як Пяткова, а батьком зазначено Пятков Іван Іванович.
Враховуючи викладене та те, що я не маю можливості документально підтвердити факт наявності родинних відносин між мною – Степанюк («П’яткова» до одруження згідно Свідоцтва про одруження) Мариною Іванівною і померлим – Пятковим Іваном Івановичем, я не можу отримати Свідоцтво про право на спадщину на ім’я Степанюк Марина Іванівна.

Відповідно до п. 7 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» N 5 від 31.03.1995 року «суд вправі розглядати справи про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на пенсію в зв’язку із втратою годувальника.
Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах громадянського стану.»
Керуючись викладеним, а також п. 5 ч. 1 ст. 234 та п. 1 ч. 1 ст. 256 Цивільного процесуального кодексу України,

Прошу:

Встановити факт, що померлий «__» _______ 20__ року, Пятков Іван Іванович є моїм рідним батьком, а я – Степанюк Марина Іванівна є рідною дочкою Пяткова Івана Івановича.

Додатки:

1. Копія моїх паспортних даних та ідентифікаційного коду.
2. Копія Свідоцтва про одруження.
3. Копія мого Свідоцтва про народження.
4. Копія свідоцтва про народження Пяткова Івана Івановича.
5. Копія свідоцтва про смерть Пяткова Івана Івановича.
6. Копія постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії від «__» _______ 20__ року.
7. Докази сплати судового збору.
8. Копія довіреності на представництво інтересів заявника.
9. Три копії заяви з додатками для Заінтересованих осіб.

«___» _________ 20___р.              (ПІБ заявника)

Перш ніж подавати заяву, якщо ви складаєте її самостійно, без допомоги юриста, вам варто вивчити зміст статей, на які ви будете спиратися при її подачі та впевнитися, що ви маєте усі необхідні документи, докази і свідків по справі. Потрібно правильно обрати суд, до якого буде подаватися заява.

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку