Відкрити меню

Зразок позовної заяви про стягнення додаткових витрат на утримання дитини

Законом встановлені певні порядки для стягнення аліментів, але трапляються ситуації, коли на дітей можуть виникати якісь непередбачені витрати, які частіше за все несе один з батьків. У таких випадках законодавство передбачає можливість стягнення додаткових витрат на утримання дитини з іншої сторони, незважаючи на отримувані аліменти, якщо причина достатньо вагома та обґрунтована.

В залежності від конкретних обставин справи, зміст позовної заяви про стягнення додаткових витрат на утримання дитини може мати відмінності від представленого зразка. У той же час, структура заяви є незмінною. Тому у випадку, коли ви складаєте заяву самостійно, без допомоги юриста, ви можете спиратися на структуру наведену нижче.

До __________ суду
м._________
адреса:___________________
ПОЗИВАЧ: Фесюк Ольга Сергіївна, паспорт __ № ______, виданий _________ _____ року, код _______, адреса реєстрації: ______________, від імені якої на підтаві договору про надання правової допомоги діє адвокат Законний А.А. адреса для листування: ______________ тел.: __________
ВІДПОВІДАЧ: Фесюк Андрій Олегович, _______ року народження, код ____________, адреса: _____________, тел. _________

Позовна заява
про стягнення додаткових витрат на утримання дитини

«__» _______ 20__ року між Фесюк Ольгою Сергіївною та Фесюк Андрієм Олеговичем було укладено шлюб, який зареєстрований Відділом реєстрації актів цивільного стану __________________, актовий запис № __, свідоцтво про шлюб серія ___ № _______.
Від даного шлюбу є одна неповнолітня дитина:
– Фесюк Олександр Андрійович, ________ року народження, про що свідчить свідоцтво про народження серії __ № ______, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану ___________________.
Рішенням ______________ суду від _______ року шлюб між Фесюк А.О. та Фесюк О.С. розірвано.
Рішенням _____________ суду від ______ року за № _______ Відповідачу присуджено сплачувати на користь Фесюк О.С. на утримання дитини щомісячно аліменти у розмірі ¼ частини всіх видів заробітку. Виконавчий лист по даній справі видано ______ року та пред’явлено до державної виконавчої служби _______________.
Так, за період з ______ року по _______ року відповідач не сплатив жодної суми аліментів.
Станом на день звернення з даним позовом утворилась заборгованість в розмірі ________ грн.
Разом з тим, _______ року, у Фесюка Олександра Андрійовича було діагностовано цукровий діабет 1-го типу.
Вказане захворювання має досить серйозний характер з тяжкими наслідками для здоров’я.
Лікування при такому діагнозі потребує значних коштів, які Позивач не має можливості заробити оскільки виховує свою дитину самостійно, тим більше батько Фесюка Олександра Андрійовича не бере жодної участі у вихованні дитини та взагалі не сплачує аліменти на його утримання.
Так, з метою врятування життя Фесюка Олександра Андрійовича, для здійснення постійного контролю рівня глюкози у крові, Фесюк Ольга Сергіївна змушена була за власний кошт придбати добовий вимірювач глюкози у крові, за ціною _____грн. А також набір сенсорів до вказаного апарату в кількості 6 штук на загальну суму _____ грн. Всього одноразово було витрачено _____ грн.
Крім того, вказана хвороба потребує постійного придбання додаткових ліків, інсулінових голок, спеціальних продуктів харчування.
Відповідно до статті 180 СК України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Частинами першою – третьою статті 181 СК України передбачено, що способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними; за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі; за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.
Положеннями статей 180, 183, 185 СК України визначаються декілька способів виконання цього обов’язку, зокрема: утримання неповнолітньої дитини, на що стягуються аліменти у частках від заробітку (доходу) або в твердій грошовій сумі (статті 180, 183); участь батьків у додаткових витратах на дитину, викликаних особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо) (стаття 185).
СК України виходить з принципу рівності прав та обов’язків батьків. Відповідно до закону брати участь у додаткових витратах зобов’язані обоє з батьків, незалежно від того, з ким з них проживає дитина. При визначенні розміру стягнення з одного з батьків суд відносить частину витрат на іншого.
Згідно із частиною першою статті 185 СК України той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).
Це положення стосується особливих обставин, приблизний перелік яких надається цією статтею. До таких особливих обставин закон відносить насамперед випадки, коли дитина, яка знаходиться на утриманні батьків, потребує додаткових витрат, у тому числі у зв’язку хворобою та каліцтвом. Визначення таких особливих обставин відноситься до компетенції суду, і вони є індивідуальними в кожному конкретному випадку.
За частиною другою статті 185 СК України розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.
Вирішуючи питання щодо розміру коштів, які підлягають стягненню на додаткові витрати, суди повинні враховувати, в якій мірі кожен із батьків зобов’язаний брати участь у цих витратах з огляду на матеріальне та сімейне становище сторін та інші інтереси й обставини, що мають істотне значення. У випадку, коли матеріальне становище батьків не дозволяє забезпечити повну оплату додаткових витрат, вони можуть бути компенсовані лише частково.
Ураховуючи зазначені обставини, суд визначає розмір додаткових витрат на дитину, зумовлених особливими обставинами, одному з батьків у твердій грошовій сумі.
Наявність таких додаткових витрат має довести особа, що заявляє позовні вимоги про їх стягнення. Ці кошти є додатковими, на відміну від коштів, які отримуються одним з батьків на утримання дитини.
У цих випадках ідеться про фактично зазнані або передбачувані витрати, тому їх необхідно визначати у твердій грошовій сумі.
Так, Фесюк Ольгою Сергіївною було витрачено ____ грн. на придбання добового вимірювача глюкози у крові та _____грн на придбання сенсорів до нього, яких вистачає на 3 місяці. Тобто по два сенсори щомісячно вартістю по ____ грн. пара.
Також на придбання додаткових медичних препаратів і відповідної їжі Фесюк Ольга Сергіївна витрачає ще близько _____ грн.
Таким чином додаткові щомісячні витрати сягають _____ грн. щомісячно.
Відповідно до викладеного відповідач зобов’язаний платити на користь позивача ½ частину зазначених витрат.
Згідно ст.5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі за позовом у справах про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів;
З врахуванням викладеного та понесених мною витрат прошу суд на підставі ст. 174-175 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 141, 180, 185, Сімейного кодексу України –

Прошу:

1. Стягнути з Фесюка Андрія Олеговича, _______ року народження, код ____________, адреса: _____________, на користь Фесюк Ольги Сергіївни, паспорт __ № ______, код _______, адреса реєстрації: ______________, додаткові витрати на придбання апарату та сенсорів одноразово в розмірі _____ грн.
2. Стягнути з Фесюка Андрія Олеговича, _______ року народження, код ____________, адреса: _____________, на користь Фесюк Ольги Сергіївни, паспорт __ № ______, код _______, адреса реєстрації: ______________, додаткові витрати у розмірі _____ (сума прописана в гривнях) щомісячно на утримання неповнолітнього сина – Фесюка Олександра Андрійовича, _____ року народження, починаючи з ______ року, і до досягнення дитиною повноліття.
3. Судові витрати по розгляду справи покласти на відповідача по справі.

Оригінали доданих документів містяться у Позивача

Додатки:

1. Копія паспорта позивача.
2. Копія рішення про розірвання шлюбу.
3. Копія свідоцтва про народження.
4. Копія виконавчого документу про стягнення аліментів.
5. Копія довідки про заборгованість за аліментами
6. Копія медичного висновку від _______ року № __.
7. Копія довідки про перебування на обліку дитини-інваліда.
8. Копії рахунків на медичні апарати та засоби
9. Копії касових чеків.
10. Копія договору на надання правової допомоги
11. Копія ордеру.

Адвокат
«___» _________ 20___р.              Законний А.А.

Перш ніж подавати заяву, якщо ви складаєте її самостійно, без допомоги юриста, вам варто вивчити зміст статей, на які ви будете спиратися при її подачі та впевнитися, що ви маєте усі необхідні документи, докази і свідків по справі. Потрібно правильно обрати суд, до якого буде подаватися позовна заява.

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

© 2023 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку