Відкрити меню

Зразок заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

В ситуаціях коли неможливо встановити факт родинних відносин (пряме або не пряме споріднення), наприклад через помилку в документах, необхідно звернутися з заявою до суду. До заяви обовязково мають бути додані докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

В залежності від конкретних обставин справи, зміст заяви про встановлення факту родинних відносин може мати відмінності від представленого зразка. У той же час, структура заяви є незмінною. Тому у випадку, коли ви складаєте заяву самостійно, без допомоги кваліфікованого юриста, ви можете спиратися на структуру наведену нижче.

До __________ суду _________
адреса:_______________
Заявник: Степанюк Марина Іванівна, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.:___________, ел. адреса відсутня
Відповідач: Степанюк Анатолій Олексійович, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код, адреса:___________________, тел.: не відомий, ел. адреса відсутня

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

«__» _______ 20__ року між мною та відповідачем по справі було укладено шлюб, який зареєстрований Відділом реєстрації актів цивільного стану _________________, актовий запис № ______ від _______ року.
Від даного шлюбу ми маємо неповнолітню дитину:
– Стапанюка Олексія Анатолійовича, _________ року народження, про що свідчить свідоцтво про народження серії __ № _____, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану __________________.
Ми з відповідачем проживаємо окремо, участі в утриманні дитини він не приймає, наш шлюб фактично розпався, в суді наразі перебуває справа за його заявою про розірвання шлюбу, спільне господарство у нас відсутнє.
Всі витрати на утримання дитини я здійснюю самостійно або за допомогою своїх батьків.
В свою чергу відповідач відмовляється від надання матеріальної допомоги на дитину, матеріально не здійснює жодної підтримки, однак має на постійній основі декілька робіт.
Статтею 141 СК України визначено рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини не залежно від того, чи перебувають вони у шлюбі. Розірвання шлюбу між батьками, окреме проживання їх від дитини не впливає на обсяг їхніх прав та не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, однак, відповідач ухиляється від покладеного на нього у відповідності до вказаного положення СК України обов’язку.
Оскільки відповідач відмовляється добровільно надавати допомогу на утримання нашої спільної дитини, я змушена звернутися до суду з відповідним позовом.
Згідно з ч.2 ст. 181 СК України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі.
У відповідності до ч.2 ст. 182 СК України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Відповідно до ч. 2 ст. 183 СК України, якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.
Аліменти відповідач не платить, у шлюбі до нашого одруження не перебував, інших неповнолітніх дітей та непрацездатних батьків не має.
Згідно ст.5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі за позовом про стягнення аліментів.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 161, 163 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 141, 180, 182, 183 Сімейного кодексу України –

Прошу:

1. Відкрити провадження у справі;
Стягнути з Степанюка Анатолія Олексійовича, паспорт (серія та номер, ким виданий, коли), ідентифікаційний код_________, на мою користь аліменти на утримання неповнолітнього сина:
– Стапанюка Олексія Анатолійовича, _________ року народження, про що свідчить свідоцтво про народження серії __ № _____, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану __________________, у розмірі 1\4 частини всіх видів заробітку (доходів) щомісячно, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення ним повноліття.
2. Судові витрати по розгляду справи покласти на відповідача.

Додатки:

1. Копія паспорта позивача.
2. Копія паспорта відповідача.
3. Копія свідоцтва про шлюб.
4. Копія свідоцтва про народження дитини.

«___» _________ 20___р.              (ПІБ заявника)

Ще раз про аліменти

Розмір аліментів є або фіксованою сумою, або залежить від розміру доходів. Обидва варіанти можливі, і якщо ви прийшли до угоди зі своєю колишньою половиною, таке рішення необхідно завірити у нотаріуса. Зазначимо тільки, що закон встановлює певний нижній поріг: аліменти, зафіксовані у домовленості сторін, не можуть бути меншими визначених рішенням суду.

За загальним правилом вони обчислюються в пайовому співвідношенні і складають: чверть заробітку і (або) іншого доходу батька – на одну дитину, третину – на двох дітей, половину – на трьох і більше дітей. Якщо ж з якихось причин у цьому випадку порушуються інтереси сторін, суд може встановити і фіксовану суму виплат. Таке рішення приймається, зокрема, коли одержувач аліментів доведе, що платник має нерегулярний або «сірий» заробіток, чи повністю або частково отримує зарплату у валюті.

Важливо, що законом періодичність виплат не встановлена. Сторони вільні передбачити будь-який графік у завіреній у нотаріуса угоді. Скажімо, аліменти в певному обсязі виплачуються раз на рік у заздалегідь обумовлену дату. Більш того, закон допускає і одноразову виплату аліментів на весь період аж до досягнення дитиною повноліття.

Буває, що тягар виплат стає непосильним. Якщо аліменти сплачуються за угодою сторін, необхідно, обговоривши ситуацію, укласти додаткову угоду і знову ж завірити її у нотаріуса. Якщо ж рішення приймав суд, платнику доведеться подавати новий позов, пояснивши причини, по яким розмір аліментів повинен бути зменшений. Найбільш поширеними обставинами, які потрібно буде підтвердити документально, є зниження розміру зарплати, народження у платника в новому шлюбі дитини, поява позикових зобов’язань (кредиту, іпотеки), важкі захворювання. Врахуйте, суди дуже трепетно ставляться до захисту прав дитини, тому наявності тільки якоїсь однієї підстави може бути недостатньо.

Індивідуальним підприємцям варто врахувати, що суд може не прийняти в якості обґрунтування низьких доходів податкову декларацію, якщо, наприклад, платник працює за спрощеною системою оподаткування. В одному з таких спорів суд вказав, що ЧП орендує нежитлове приміщення і здійснює закупівлі на суми, що в рази перевищують задекларований дохід.

Платник аліментів має право надати опікуну, який проживає з дитиною, продукти харчування, одяг, медикаменти, спортивне приладдя, а також квартиру, будинок або автомобіль. Однак необхідно мати на увазі, що якщо це нерухоме майно неліквідне, мова буде йти про неналежне виконання зобов’язань, а отже, така форма виплат може бути оскаржена в суді.

Якщо платнику здається, що одержувач аліментів витрачає їх не за призначенням, то закон у такому випадку передбачає перерахування певної частки виплат (до 50%) на особистий рахунок дитини. Рішення приймає суд на підставі позову, що подається платником аліментів.

Необхідно бути готовим до того, що тягар доведення нецільового використання коштів лежить на позивачеві. Найчастіше підставами необхідності перерахування частини аліментів на підконтрольний рахунок служать відомості про те, що один з батьків, який проживає з дитиною не працевлаштований і не має якого-небудь заробітку. Аргументами стануть квитанції і чеки, наприклад, на шубу, коштовності та інші явно не дитячі речі.

При цьому платник аліментів має право подати клопотання про запит виписки з банківської картки одержувача. Не виключаються і показання свідків, які можуть підтвердити нецільове витрачання коштів.

Не будуть зайвими і роздруковані і завірені нотаріусом пости в соцмережах з фотографіями одержувача аліментів з кращого готелю Парижа або на тлі новенького спорткара. Однак доказами нецільового витрачання аліментів такі атрибути «солодкого життя» стануть лише при наявності виписок з банківського рахунку та/або квитанцій, що підтверджують оплату зазначених благ саме відповідачем. До речі, таке ж правило буде діяти і в разі, якщо одержувач аліментів подасть позов про збільшення їх розміру, мотивуючи своє прохання явною невідповідністю низького заявленого доходу платника і його розкішного способу життя.

Опікун, що проживає з дитиною, повинен підтвердити, що аліменти витрачаються тільки на дитячі потреби. Доказами стануть чеки, квитанції та виписки з банківської картки. Тому рекомендується зберігати навіть чеки з продуктових магазинів, не кажучи вже про такі придбання, як іграшки, дитячий одяг і меблі, або витрати на освіту та відпочинок нащадка.

Більше готових зразків знаходяться в розділі зразки позовних заяв. Підіберіть найбільш оптимальний приклад для вашого конкретного випадку.

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку