Відкрити меню

Про деталі звільнення керівника підприємства відповідно до рішення уповноваженого органу


Про деталі звільнення керівника підприємства відповідно до рішення уповноваженого органу

За рішенням уповноваженого суду керівник будь-якого підприємства може бути звільненим, або з ним можуть припинити трудові відносини. Питання щодо порядку й особливостей звільнення керівника підприємства згідно рішення загальних зборів розглядалося 04.05.2023. Верховним Судом (справа № 911/3656/20).

Щодо визначення корпоративних прав

Згідно із ч.1 ст. 167 ГК, корпоративними називаються права особи, частка якої визначена статутним капіталом (майном) господарчої організації. Корпоративні права передбачають правомочність на участь даної особи в її керівництві. Відповідно до закону, вони також забезпечують одержання нею певної частки прибутку й активів організації у випадку її ліквідації, а також інші правомочності, згідно із законом та статутною документацією. Корпоративні права надають можливість особі- учаснику (засновнику, акціонеру, члену) юрособи, брати участь у керівництві господарською організацією, а також наділяє іншими правомочностями.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 97 ЦК України, управління товариством здійснюється його органами – загальними зборами його учасників і виконавчим органом, у разі, якщо інше у законі не передбачено.

Що таке корпоративні відносини?

Згідно із ч.3 ст. 167 ГК корпоративні відносини являють собою такі відносини, які виникають, припиняються або змінюються припиняються відповідно до корпоративних прав.

Згідно з особливостями природи корпоративних відносин, юридична особа приватного права (орган управління) будь-коли може отримати можливість оперативного відреагування на дії посадовця, яким здійснюються представницькі функції, що призводять до завдання шкоди інтересам товариства, через позбавлення такої особи можливості виконувати відповідні повноваження.
Таку специфічну форму захисту передбачають корпоративні відносини з особою, якій довірене управління товариством.

Про законодавчі основи звільнення (відсторонення)

Згідно із ч. 3 ст. 99 ЦК, повноваження члена виконавчого органу можуть будь-коли бути припиненими (його можуть тимчасово відсторонити від виконання обов’язків).

Відповідно до рішення КС України № 1-рп/2010, датованого 12.01.2010, а також положення ч.3 ст. 99 ЦК уповноважений орган господарчої організації може будь-коли, на власний розсуд та через будь-які оставини звільнити члена виконавчого органу від виконання обов`язків.

Отже, відповідно до ч.3 ст. 99 ЦК України, припиненням повноважень члена виконавчого органу унеможливлюється здійснення ним управлінської діяльності.

У п.5 ч.1 ст. 41 КЗпП наголошується, що окрім підстав, обумовлених ст. 40 КЗпП, трудовий договір може бути розірвано з ініціативи власника чи уповноваженого органу у разі припинення посадових повноважень осіб. Тобто наявний факт узгодження п. 5 ч.1 ст. 41 КЗпП і положень ч.3 ст.99 ЦК.

Щодо законодавчих змін

ЗУ від 13.05. 2014 р., чинним від 01.06.2014 р., внесено ряд змін до ст. 41 КЗпП, зокрема дану статтю доповнено п. 5. У пояснювальній записці до проекту закону міститься роз’яснення щодо того, що розірвати трудовий договір з посадовцем можна без будь-якого наведення підстав. Захист інтересів звільненої особи забезпечується виплатою матеріальної компенсацї у розмірі середньої зарплати за півроку.

Як зазначає Верховний Суд, у вирішенні питання щодо порушення права на зайняття особою кервної посади, суттєву роль відіграє не наявність підстав для припинення посадових повноважень такої особи, а дотримання управлінським органом процедури ухвалення відповідного рішення згідно цивільного законодавства та змісту установчих документів юридичної особи.

88 переглядів

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку