Відкрити меню

Про проходження ВЛК та порядок оскарження рішень, прийнятих комісією


Soldier in uniform with face mask coughing at doctor’s office. Military man complaining on corona virus symptoms.

У зв’язку з відкритою військовою агресією РФ проти України та початком термінової мобілізації до лав ЗCУ в умовах воєнного стану, набули гострої актуальності питання про належне проходження мобілізованими медогляду. Якими правами наділені особи, мобілізовані для захисту територіальної цілісності нашої Батьківщини? Які обов’язки на них покладаються? Як військовозобов’язані та військовослужбовці можуть оскаржити рішення, прийняті військово-лікарською комісією щодо стану здоров’я?

Задачі та організація ВЛК (військово-лікарської комісії)

В задачі ВЛК входить перевірка стану здоров’я призовників, військовозобов’язаних і військовослужбовців та визначення їхньої придатності до військової служби. Членами комісії також мають встановлюватися причинні зв’язки травм та хвороб, ними визначається необхідність і умови впровадження щодо військовослужбовці заходів медичної і соціальної реабілітації.

Організацією медогляду призовників і допризовників займаються члени комісій:

 • районних та міських з питань приписки і призову;
 • призовних обласних, Автономної Республіки Крим та м. Києва.

Підставою для проходження медогляду військовозобов’язаних є рішення, прийняте військовим комісаром ВЛК військових комісаріатів.

Щодо порядку направлення до ВЛК

Військовослужбовці строкової служби та інші спрямовуються на проходження медогляду рішенням:

 • командира військової частини;
 • начальника гарнізону;
 • начальника штатної ВЛК;
 • начальника військового лікувального закладу за місцем лікування;
 • військового комісара;
 • органу управління та підрозділів ВС правопорядку ЗСУ;
 • суду;
 • прокуратури.

Особи, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному психіатричному ЛПЗ, спрямовуються на медобстеження рішенням головного лікаря закладу.

Направлення на проходження медогляду з метою встановлення придатності до подальшої служби військовослужбовців, якими у ході захисту країни було одержано поранення (травму, каліцтво, контузію) здійснюється по завершенні лікування у військовому/цивільному лікувальному закладах.

Якщо в ході обстеження/лікування у ВЛЗ (війскового лікувального закладу) у військовослужбовця були виявлені хвороби, наслідки травм (контузії, поранення, каліцтва), якими зумовлюється його непридатність до військової служби у воєнний час укупі із зняттям з військового обліку, рішенням начальника ВЛЗ на підставі подання начальника відділення, де проходить лікування (обстежується) військовослужбовець, він направляється на медогляд, яким буде визначено ступінь його придатності до військової служби.

Питання про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров’я або звільненні його від служби (у т. ч. повторно) вирішується після проходження ним медогляду, направлення на яке видає начальник відділення або профільний провідний фахівець ВЛЗ, де військовослужбовець перебуває на лікуванні (амбулаторному чи стаціонарному).

Якими спеціалістами проводиться ВЛК?

ВЛК проводиться:

 • хірургом;
 • терапевтом;
 • невропатологом;
 • окулістом;
 • оториноларингологом;
 • лікарями інших спеціальностей.

Обов’язкові аналізи:

 • крові;
 • сечі;
 • ЕКГ;
 • флюорографія грудної клітини.

Категоріі ВЛК

Здійснення військово-лікарських експертиз проводиться військово-лікарськими комісіями:

 • штатними (військово-медичні установи, наділені гербовою печаткою, кутовим штампом та утримувані за окремим штатом);
 • позаштатними, діючими постійно чи тимчасово.

До штатних відносять військово-лікарські комісії:

 • ЦВЛК (Центральну військово-лікарську комісію);
 • регіональну;
 • пункту евакуації;
 • пересувної бази госпіталю.

Штат таких військово-лікарських комісій комплектується спеціалістами:

 • терапевтом;
 • хірургом;
 • неврологом;
 • психіатром;
 • оториноларингологом;
 • офтальмологом;
 • спеціалістом з організації охорони здоров’я та інш., з досвідом роботи у в/ч та лікувальних закладах.

Членів особового складу штатного ВЛК заборонено залучати для вирішення задач, які не мають відношення до здійснення військово-лікарських експертиз.

До категорії позаштатних військово-лікарських комісій, діючих постійно, відносять:

 • госпітальну;
 • гарнізонну;
 • лікарсько-льотну комісію (ЛЛК);
 • військово-лікарську комісію високомобільних десантних військ;
 • військового комісаріату;
 • територіального центру комплектування (ТЦК);
 • цивільного лікарського закладу.

Які рішення приймаються за результатами ВЛК?

Рішення (постанова) ВЛК оформлюється у вигляді:

 • свідоцтва про хворобу;
 • довідки;
 • протоколу засідання ВЛК з визначення причинного зв’язку хвороб, травм, поранень, каліцтв у військового.

Види постанов:

 • «придатний» (у випадку придатності обстежуваного до служби);
 • «непридатний» (у випадку непридатності);
 • «обмежено придатний» (постанова у довільній формі надає перелік видів служб та робіт, протиказаних даній особі);
 • «тимчасово непридатний» (постанова про тимчасову придатність військовослужбовця до служби оформлюється довідкою);
 • «потребує… (звільнення від служби, відпустки за станом здоров’я, реабілітації/лікування)».

У воєнний час свідоцтво про хворобу надається військовослужбовцям:

 • визнаним непридатними до військової служби, з рекомендацією зняти їх з військового обліку;
 • визнаним непридатними до військової служби, з рекомендацією переогляду рішення ВЛК через півроку-рік.

Свідоцтво надається також офіцерам запасу, які визнані непридатними до військової служби, та яких рекомендується зняти з військового обліку. На всі інші випадки поширюється оформлення довідкою ВЛК.

Якими установами оскаржуються рішення ВЛК?

Рішення ВЛК має право переглянути:

 • сама ВЛК (має бути проведений повторний або контрольний медогляд);
 • ВЛК територіального центру комплектування та соціальної підтримки областей, м. Києва переглядаються постанови ВЛК районного та міського військових комісаріатів (за викл. тих, які мають бути розглянуті, проконтрольовані та затверджені ЦВЛК);
 • регіональною військово-лікарською комісією;
 • ЦВЛК;
 • в судовому порядку;

Для оскарження постанов ЦВЛК (керівного органу із військово-лікарської експертизи в ЗСУ) необхідно звертатися до суду.

842 перегляди

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку