Відкрити меню

Щодо упущеної вигоди та відшкодування збитків, завданих війною


З початком військової агресії РФ проти нашої країни, бомбардування й обстріли бомбардування мирних сіл та міст, збройна інтервенція, загрожуючі здоров’ю та життю людей, стали надзвичайними невідворотними та неконтрольованими обставинами, які негативно відбилися на царині бізнесу.

Для одних представників ділової спільноти це стало причиною повної руйнації бізнесу, іншим довелося втратити частину товарів чи обладнання, а дехто поніс економічні втрати через те, що їхні контрагенти через форс-мажорні обставини не зуміли дотриматися умов договорів. Шкода, якої зазнали підприємства, набуває різних форм – як прямої матеріальної, пов’язаноїу з пошкодженням/втратою майна внаслідок недотримання умов госпдоговорів або воєнних дій, так і збитків внаслідок упущеної вигоди.

Що являє собою упущена вигода?

Згідно положення ст. 22 Цивільного Кодексу України, упущеною вигодою називаються доходи, які за звичайних (мирних) обставин особа могла б реально отримати, але не одержала через порушені права.

Поняття неодержаного доходу (упущеної вигоди) розглядається як рахункова величина втрат очікуваного приросту доходу. Вона базується на документах, які чітко підтверджуюють достовірну можливість одержання потерпілим від війни господарником коштів, за умови, якби щодо нього не було скоєно правопорушення. У разі, якщо кредитором не застосовано достатніх заходів, спрямованих на упередження збитків або мінімізацію їх розмірів, стягнення збитків з боржника законом не передбачене.

Що являють собою збитки?

Згідно із ст.22 (ч.2) Цивільного кодексу України, термін «збитки» вкючає:

  • втрати, яких особі довелося зазнати через знищення/пошкодження речі;
  • витрати, які необхідно здійснити з метою відновлення порушених прав (реальні збитки);
  • доходи, які суб’єктом господарювання могли б бути одержані у звичайній ситуації (в мирний час), якби її права не були порушені (упущена вигода).

Щодо упущеної вигоди та відшкодування збитків, завданих війною

Щодо відшкодування

Відшкодуванням збитків називають одну з форм/ заходів цивільно-правової відповідальності. Вона вважається універсальною, з огляду на деякі положення ст.22 Цивільного Кодексу. Згідно з ч.1 ст.22, особа, яка зазнала збитків через порушення її цивільних прав, має право на їх відшкодування. Підставою для відшкодування є порушення цивільного права, яке стало причиною завдання особі майнових збитків.

Про порядок визначення шкоди та збитків

«Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ» затверджено у постанові КМУ №326 від 20.03.2022. У документі упущена вигода визначається як один з видів збитків, що підлягають компенсації. Як довести упущену вигоду через війну? Методика її визначення наразі перебуває в стадії розроблення, спеціальний механізм визначення упущеної вигоди внаслідок воєнних дій на даний час не напрацьований, тому спеціалісти застосовують правила, напрацьовані у довоєнний період.

Визначення критеріїв для розрахунку розміру збитків та стандартів його доведення міститься у постанові КГС ВС від 30.09.2021 р. № 922/3928/20. Законодавцями пропонується доведення:

  • Протиправності (неправомірності) дій того, хто заподіяв збитки.
  • Наявності збитків, їх розміру. Теоретичне обґрунтування можливостей одержання доходу не розглядається як достатня підстава для стягнення компенсації, оскільки у випадку упущеної вигоди відшкодовуються лише ті збитки, які відрізняються достовірним, передбачуваним та очікуваним характером.
  • Причинного зв’язку між протиправними діями та вчиненням збитків.

В процесі оцінювання розміру збитків вважається за доцільне послуговуватися міжнародними стандартами оцінки.

259 переглядів

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку