Відкрити меню

Звільнення від військової служби за станом здоров’я


 

 

Звільнення від військової служби за станом здоров’я

В цій статті ми дамо відповідь на одне з найпоширеніших питань, яке турбує багатьох в нашій країні у 2022 році, а саме, які умови звільнення діючих військових із служби у випадку проблем зі здоров’ям. Розберемося, які пояснення з цього приводу дає українське законодавство.

Звільнення діючих війcькових вiд воєнної cлужби здiйcнюється на оcновi виcновкiв вiйcьково-лiкарcької комiciї про непридатнicть до воєнної служби в мирний час чи умовну придатнicть пiд чаc воєнного cтану, за виключенням випадкiв, зазначених в положеннях щодо проходження громадянами воєнної cлужби.

Вiйcьковоcлужбовців на медкомiciю направляє безпоcереднiй начальник вiд командира вiйcькової чаcтини, вiдповiдних йому за рiвнем та вище, cуд, прокуратура, органи керування i пiдроздiли cлужби правопорядку Збройних Cил, керiвника гарнiзона, штатних ВЛК, воєнних медизакладiв за мicцем лiкування, вiйcьковi коменданти гарнiзонiв, а також вiйcьковi комicари. (роздiл 6 наказу Мiнiстерcтва Оборони вiд 14.08.2008р. №402 «Про затвердження Положення про вiйcьково-лiкарcьку експертизу в Збройних Cилах»).

Метод персонального оцінювання придатності військових до служби в ЗСУ застосовується під час медогляду чинних військових у кожному випадку індивідуально. Комісія звертає увагу на рівень освіти, вік, рівень підготовки, військову спеціальність, а також досвід, працездатність, бажання й надалі здійснювати військову службу, думку керівництва і начальника медслужби частини, що зазначені в наданих медхарактеристиках. Також ВЛК вивчає можливості наступного здійснення військової служби особою на посаду, яка якнайбільше відповідає стану здоров’я цієї людини. (пункт 6.9 Положення про ВЛК).

У випадку, якщо військовий визнаний непридатним до воєнної служби зі зняттям з воєнного обліку і на час підготовки паперів для звільнення зі служби не має змоги через стан здоров’я виконувати свої безпосередні обов’язки, комісія паралельно з постановою про непридатність військового видає документи про звільнення від несення службових обов’язків на строк тривалістю до 30 днів.

Можливість продовжувати службу військовослужбовцями при визнанні їх непридатними до служби за станом здоров’я

Особи, визнані непридатними до воєнної служби за станом здоров’я мають бути звільнені з військової служби за станом здоров’я, за винятком військових, визнаний ВЛК непридатними до служби за здоров’ям внаслідок хвороб, поранень, отриманих під час здійснення обов’язків, що мало наслідком призначення їм групи інвалідності, а також часткової втрати працездатності без призначення вищезазаначеної інвалідності.

Але слід зазначити, що й у цьому випадку є певні виключення — при розумових, сенсорних і психологічних відхиленнях, а також інших хворобах, вказаних Міністерством Оборони України, дозволяється залишитись на службі військовослужбовцям, які самі виявили бажання продовжувати службу та щодо яких прийнято рішення ВЛК про продовження ними воєнної служби за контрактом (п.6.18 Положення про ВЛК).

Можуть бути достроково звільнені зі служби за контрактом військовослужбовці, що були визнані військово-лікарською комісією непридатними до служби за станом здоров’я внаслідок хвороб, поранень, які були отримані під час виконання службових обов’язків, внаслідок якої особа отримала інвалідність та яким дозволено проходити воєнну службу на контрактній основі на певних посадах (пункт 35 Положення про проходження воєнної служби).

У п. 240 Положення про проходження воєнної служби зазначене право залишитись при виконанні обов’язків військовослужбовцям з висновком про непрацездатність, якщо особа отримала спецдозвіл.

Список посад, на які можуть бути влаштовані військові, які визнані ВЛК непридатними до воєнної служби за станом здоров’я визначено у наказі Міноборони №410 від 14.08.2018 року.

Права військовоих, звільнених від служби через стан здоров’я

А як щодо прав, які мають особи, звільнені з воєнної службі відповідно до свого сатну здоров’я? Це також прописано в нормативно-правових документах.

Після того, як частина, за якою закріплений військовий, відповідної постанови військово-лікарської комісії про непридатність особи до воєнної служби за станом здоров’я, мають бути негайно оформлені та надіслані дпапери про звільнення посадовій особі, що видає накази про звільнення.

Коли військовий, звільнений з контрактної служби за станом здоров’я, він має право на разову фінансову допомогу. Це зазначено у розділі 32 Наказу Міноборони України за номером 260 від 07.06.2018 р. «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам».

Особам, що звільняються зі служби через стан здоров’я, надається разова грошова допомога, що складає 50% від місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік воєнної служби.

Після звільнення зі служби військових під час дії особливого періоду, даних осіб в обов’язковому порядку відправляють на проходження воєнної служби у резерві. Але на військових, що визнані непридатними до служби у резерві, дане зобов’язання не поширюється, відповідно до статті 26-2 Закону «Про воєнний обов’язок і воєнну службу».

906 переглядів

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку