Відкрити меню

Щодо фінансової відповідальністі внаслідок форс-мажору


Згідно із Цивільним законодавством, підприємці повинні добросовісно виконувати взяті на себе договірні зобов’язання. Того, хто одноосібно відмовився від дотримання умов підписаного договору, очікують правові наслідки, у т.ч. сплата штрафів. Але існують і виключення.

Що звільняє від фінансової відповідальності?

Відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України, ст. 218 Господарського кодексу України, порушник договору буде звільненим від відповідальності, коли зуміє довести, що скоєння ним порушення відбулося під дією обставин непереборної сили – тобто форс-мажорних.

Згідно зі ст. 112 Податкового Кодексу України (п. 112.8, п. п. 112.8.9), платник податків звільняється від фінансової відповідальності, коли причиною здійсненого ним порушення стали форс-мажорні обставини.

Відповідно до ст. 101 п. 101.5 Податкового кодексу, органами контролю поквартально списується безнадійний податковий борг. У наказі Міністерства доходів і зборів України №577 від 10.10.2013. затверджений порядок такого списання. Термін «безнадійний» застосовуєтся при визначенні боргу, який утворився під впливом дії обставин непереборної сили (форс-мажорних).

Отже, наявністю форс-мажору обидва підприємці звільняються від відповідальності за зрив договірних зобов’язань (їм не нараховуються ні пеня, ні штрафи).

Щодо фінансової відповідальністі внаслідок форс-мажору

Форс-мажорні обставини: що це?

Терміном форс-мажорні обставини (або обставини непереборної сили) позначаються невідворотні та надзвичайні обставини, що ними об’єктивно унеможливлюється виконання зобов’язань, обумовлених сторонами у договорі (контракті, угоді). До них відносять соціальні та політичні потрясіння різного характеру: війну, збройний конфлікт, ворожі атаки, блокаду, військове ембарго, дії іноземних загарбників, військову мобілізацію, військові дії, війну, терористичні акти, диверсію, піратство, комендантську годину, революцію, заколот, масові заколоти, карантин, експропріацію, захоплення підприємства, реквізицію, страйк, аварію, протиправні дії, вчинені третіми особами, вибухи, пожежі, тривалі перерви в роботі транспорту, блокаду морської протоки, заборону/обмеження імпорту/експорту та інш.

До цієі ж категорії відносять обставини, спричинені стихійним лихом: епідемією, штормом, циклоном, ураганом, торнадо, буревієм, повінню, градом, заморозками, просіданням, ґрунту та інш.

Від чого не звільняє форс-мажор?

Слід пам’ятати: форс-мажор не звільняє господарників від необхідності дотримуватися взятих на себе зобов’язань. До прикладу, коли через форс-мажор партнер не зміг здійснити поставку товару у зазначені строки, обставини неперебоної сили стають підставою для звільнення його від штрафу та пені, але він повинен все ж таки здійснити поставку відповідно до умов договору.

Чи є воєнний стан в Україні форс-мажором?

У листі Торгово-промислової палати України (далі- ТПП) від 28.02.2022 за номером 2024/02.0-7.1 військова агресія РФ проти нашої країни визначається як форс-мажорна обставина. Задля уникнення відповідальності за зрив умов договору, слід довести існування зв’язку між порушенням зобов’язань та розгортанням воєнних дій в Україні. У разі, коли зрив строків поставок відбувався в регіонах, де не провадилися бойові дії, у сторони-порушника немає права посилання на форс-мажор. Даний лист вважається офіційним документом, на який слід посилатися для підтвердження наявності форс-мажору, без оформлення спеціального індивідуального сертифікату.

236 переглядів

© 2024 · Безкоштовні зразки заяв та документів.
Використання матеріалів сайту можливе лише при наявності гіперпосилання на pozovna.in.ua.
Форма зворотнього зв'язку